Årsberättelse 2020 Matematiska vetenskaper

​Det gångna året har förstås dominerats helt av covid19, och omställningen till arbete hemifrån och undervisning på distans. Lite i bakgrunden till pandemin har institutionen också påverkats av de ekonomiska svårigheterna vid Chalmers, och arbetet att nå en ekonomi i balans.

Det var med en stor insats från alla vid institutionen som vi på några dagar lyckades ställa om till undervisning på distans. Vid årets slut hade vi kommit en lång väg mot digitalisering av vår verksamhet. Även om alla ser fram emot att få möta studenter och kollegor på riktigt, så har det mesta fungerat bra. Institutionens seminarieserier har flyttat ut i zoom och fortsatt i nästan samma omfattning som innan, och alla planerade disputationer och licentiatseminarier har kunnat genomföras. Även institutionens bidrag till Vetenskapsfestivalen kunde genomföras, också det på distans.

Det anställningsstopp som införts vid Chalmers, och kravet på minskade personalkostnader, påverkar inte direkt GU-delen av verksamheten, och vi har kunnat rekrytera tre nya universitetslektorer till institutionen. Men eftersom alla anställda, vare sig de är vid Chalmers eller Göteborgs universitet, utför arbetsuppgifter vid båda lärosätena, finns det en risk att både forskning, undervisning, och det stöd som behövs på sikt kommer att minska lite för institutionen.

Även detta år har många medarbetare uppmärksammats genom olika priser för såväl forskning och utbildning som för samverkan. Elizabeth Wulcan blev tilldelad Göran Gustafssonpriset. Chalmers pris för genomslag i samhället tilldelades Tobias Gebäck, Aila Särkkä med flera för Gesualdo som är ett beräkningsverktyg för transportprocesser i  komplexa materialstrukturer. Anders Logg och Per Ljung tilldelades den Gyllene pekpinnen, som är maskinteknologsektionens pedagogiska pris.

Bidrag och stipendier har kommit medarbetare till del bland annat från Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse och Epic Games.

Bernt Wennberg, prefekt

Sidansvarig Publicerad: to 06 maj 2021.