Årsberättelse 2019

​Flera fina utmärkelser och nya bibliotekslokaler förgyllde året för institutionen för matematiska vetenskaper.

I början av 2019 invigdes Matematikbibliotekets nya lokaler. Eftersom de tryckta tidskrifterna används i allt mindre omfattning har dessa flyttats till ett kompaktarkiv, och lokalerna renoverades för att ge plats åt institutionens stora boksamling, och till ett kontor för bibliotekarien. De nya lokalerna invigdes med tal, musik och rundvandring.

De tidigare bibliotekslokalerna har byggts om till kontor och mötesrum, och utöver Euler och Pascal har nu också Emmy Noether, Sonja Kovalevsky och Tord Ganelius fått ge namn åt möteslokaler vid institutionen.

Ombyggnaden av lokalerna har gjort det möjligt att samla olika forskargrupperingar närmare varandra. Förhoppningen är att det ska förbättra förutsättningarna för samarbeten inom institutionen, och på sikt göra forskningen ännu mera framgångsrik.

Men redan nu har institutionen många starka forskargrupper och individuella forskare, och många har fått individuella utmärkelser: Michael Björklund tilldelades både det Edlundska priset, som utdelas av KVA, och Wallenbergpriset, som utdelas av Svenska matematikersamfundet. Klas Modin har utnämnts till Wallenberg Academy Fellow, och Robert Berman som redan tidigare haft den utmärkelsen har utsetts till Wallenberg Scholar. Julia Brandes har fått bidrag till anställning av en postdok genom KAW-stiftelsens matematiksatsning, och Jakob Björnberg har fått ett större forskningstipendium från Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse. Milo Viviani tilldelades SciCADE-konferensens New Talent Award. Och 2019 års stora utlysning i Vetenskapsrådet gav god utdelning till institutionen med hela åtta individuella bidrag. Anders Logg är ledare för ett nytt Vinnovafinansierat kompetenscentrum, Digital Twin Cities.

Också många pedagogiska utmärkelser har gått till institutionen: Marija Cvijovic har fått Chalmers pedagogiska pris, V-teknologernas pedagogiska pris gick till Dennis Eriksson och Per Ljung fick maskinteknologernas pris. Fysikteknologerna delar ut guldkärnor till bästa övningsledare, och två kärnor gick till Johannes Borgqvist och Oliver Thim. Och Laura Fainsilber blev belönad av Naturvetenskapliga fakulteten för förtjänstfulla insatser i grundutbildningen.

Bernt Wennberg, prefekt

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.