Årsberättelse 2017

​Vid sidan av excellens i forskning och kvalitet i grundutbildningen är internationalisering och samverkan viktiga ledord för verksamheten vid ett universitet, också vid institutionen för matematiska vetenskaper.

Ett exempel är forskningsprogrammet Existential Risk to Humanity, som pågick under två månader under hösten 2017. Ett 40-tal forskare från stora delar av världen samlades för att diskutera risker med kärnvapen, artificiell intelligens och bioteknik med mera för att förstå riskerna och hur man bäst kan undvika dem. Programmet finansierades från Chalmers och Naturvetenskapliga fakulteten genom programmet GoCAS.

Ett nytt inslag i institutionens forskarutbildning hade också internationella förtecken. Under några dagar i maj samlades ett tjugotal doktorander från Sverige, Norge och Danmark på Kristinebergs forskningsstation för att delta i kursen Computational Mathematical Modeling. Kursen, som finansieras genom NordForsk är ett samarbete mellan matematikinstitutionerna vid Göteborgs universitet, Chalmers, Köpenhamn och Oslo och består, förutom veckan vid Kristineberg, också av projektarbeten och en kursvecka i Norge. Värdskapet roterar sedan mellan de deltagande länderna.

Ibland kan matematiken omsättas i konkreta produkter på mycket kort tid. Ett samarbete mellan Torbjörn Lundh vid Matematiska vetenskaper, läkare och textilvetare har lett fram till ett bandage med konstant tryck som blivit utnämnt till Most Innovative Product av Journal of Wound Care Awards.

Många individuella prestationer som uppmärksammats under året handlade om kvalitet i grund- och forskarutbildningen. Anders Södergren, Daniel Persson och Erik Broman tilldelades olika pedagogiska priser, och Aila Särkkä utsågs till årets forskarhandledare vid Chalmers.

Flera medarbetare uppmärksammades för vetenskaplig excellens. Per Salberger invaldes som ledamot i Kungliga vetenskapsakademien i klassen för matematik, och Robert Berman belönades med Göran Gustafssonpriset i matematik. Rebecka Jörnsten tilldelades Naturvetenskapliga fakultetens forskningspris, och det var alltså andra året i rad som ett sådant pris gick till Matematiska vetenskaper.

Året var också framgångsrikt ifråga om bidrag från Vetenskapsrådet, med hela tio individuella bidrag. Bland annat har det gjort det möjligt att rekrytera två nya medarbetare till institutionen som biträdande lektorer.

Bernt Wennberg, prefekt

Sidansvarig Publicerad: fr 22 jan 2021.