Bild på tre studentervid 3D-skrivare

Utbildningsresurser

​Bra utbildning kräver kreativa miljöer - inte bara teori 

För att kunna erbjuda en praktisk dimension till våra ämnen krävs utrustning och lokaler som lever upp till de höga krav som vi och våra studenter ställer på vår utbildning. På Mekanik och maritima vetenskaper finns därför ett flertal olika miljöer för sådan verksamhet, som vårt prototyplabb, vårt kurslabb och vårt mekatroniklabb. Du kan läsa mer om våra olika utbildningsresurser här nedan. 

Gör ditt examensarbete hos oss 

Utöver våra unika labbmiljöer erbjuder vi även tillgång till arbetsplatser och datorer som du kan använda när det är dags för projekt, kandidat- eller examensarbete. Som student vid någon av dessa utbildningar kommer du att tillbringa en stor del av din studietid i hörsalar, datasalar och grupprum – det är i dessa lokaler du skaffar dig dina teoretiska kunskaper. Men för att en ingenjörsutbildning ska bli komplett och för att du ska bli redo att ta dig an ditt nya yrke krävs även praktiska inslag.​​​

Sidansvarig Publicerad: må 15 jun 2020.