Kandidat- och examensarbeten

​​Du har möjlighet att skriva ditt kandidatarbete på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Arbetet kommer att utföras vid någon av våra forskningsavdelningar och lediga kandidatarbeten finns inom en rad olika ämnesområden. Nedan kan du se vilka arbeten som är lediga på institutionen. Om ni som företag eller myndighet har idéer på förslag till kandidatarbeten, vänligen kontakta sidansvarig som skickar vidare till rätt person. Det går även att leta rätt på berörda lärare under fliken Medarbetare​.

Längre ner på den här sidan finner du även ämnesförslag för kandidat- och examensarbeten inom våra sjöbefälsutbildningar (Sjökapten, Sjöingenjör samt. Sjöfart och Logistik).


Kandidatprojekt

​​MMSX20-20-01 Virtual Platform for Reinforcement Leaming Research for Heavy Vehicles
MMSX20-20-02 Low-Noise Propeller Design for Future Electric Aircraft
MMSX20-20-03 Design av provrigg för verkningsgradsmätning av EcoMarathon-fordonet Vera III
MMSX20-20-04 Experimentell studie i hur högfrekventa transienta vibrationer fortplantas i mänsklig vävnad
MMSX20-20-05 Solar wharf garage
MMSX20-20-06 Aerodynamiska prestanda hos Porsche Type 64
MMSX20-20-07 Analys av trafikolyckor med elektriska personliga mobilitetsfordon med hjälp av databas
MMSX20-20-08 Active flow control to improve aerodynamic perfomance, with an outlook on machine learning
MMSX20-20-09 Studio i mekanik och hållfasthetslära
MMSX20-20-10 Simulering av värmeöverföring i porösa keramiska material för användning i nästa generations flygmotorer
MMSX20-20-11 Analys av tidig sprickpropagering i räler
MMSX20-20-12 Handboll – jakten på det perfekta skottet
MMSX20-20-13 Computational Fluid Dynamics of Human Cerebral Circulation Systems
MMSX20-20-14 Friktion och smörjning i en växellåda
MMSX20-20-15 Kan en dator lära sig hållfasthetslära?
MMSX20-20-16 Mechanical Design of Fuel Tank for Cryogenically Fueled Commercial Aircraft
MMSX20-20-17 CFD Modeling of the Neutral Atmospheric Boundary Layer over Complex Terrain
MMSX20-20-18 CFD Modeling of the Neutral Atmospheric Boundary layer above and inside Forest Regions
MMSX20-20-19 Är det möjligt att designa och konstruera en autonom racingbil med enbart FLOSS-verktyg?
MMSX20-20-20 Numerisk modellering av batterier for framtida elbilar
MMSX20-20-21 Safety analysis of vehicle based safety systems incorporated in a mixed vehide fleet
MMSX20-20-22 Mätning av luftföroreningar i Göteborg: Partikelemissioner från fordon och andra källor
MMSX20-20-23 Hybrid Turbocharging – ett sätt att få bättre motoreffekt och återvinna motorkraft
MMSX20-20-24​ Utveckling av en öppen, modulär humanoid robot-plattform i förminskad skala

 
Kandidat- och examensarbeten för Sjöbefälsutbildningar

Sjökapten 


Sjöingenjör 
Sjöfart och Logistik

Externa 

Publicerad: on 30 sep 2020.