Kandidat- och examensarbeten

​​Du har möjlighet att skriva ditt kandidatarbete på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Arbetet kommer att utföras vid någon av våra forskningsavdelningar och lediga kandidatarbeten finns inom en rad olika ämnesområden. Nedan kan du se vilka arbeten som är lediga på institutionen. Om ni som företag eller myndighet har idéer på förslag till kandidatarbeten, vänligen kontakta sidansvarig som skickar vidare till rätt person. Det går även att leta rätt på berörda lärare under fliken Medarbetare​.

Längre ner på den här sidan finner du även ämnesförslag för kandidat- och examensarbeten inom våra sjöbefälsutbildningar (Sjökapten, Sjöingenjör samt. Sjöfart och Logistik).


Kandidatprojekt

​​Alla kandidatarbeten finns tillgängliga i Canvas.

 
Kandidat- och examensarbeten för Sjöbefälsutbildningar

Sjökapten 

Sjöingenjör 

Sjöfart och Logistik

Externa 

​​

Sidansvarig Publicerad: on 30 nov 2022.