Intyg

Vissa kurser vid våra sjöfartsprogram rapporteras in till Transportstyrelsens sjömansregister. Du kan se dina rapporteringar genom att logga in på Transportstyrelsens hemsida.

Mina sidor för sjömän 

Mot en kostnad kan du söka ut behörigheter och certifikat via deras hemsida.

Inrapportering av intyg för innevarande läsår är klart senast den 30 juni. Undantag för de fartygsförlagda utbildningarna som finns tillgängliga innan den första praktikperioden börjar.

Nedan kan du se mer information om vilka rapporteringar som görs till Transportstyrelsen. De intygen som är markerad i fet stil skrivs ut i pappersform som finns att hämta i studieexpeditionen på Campus Lindholmen, hus Saga. Öppettider för studieexpeditionen på Campus Lindholmen.

På sidan Examen, utbildningsbevis för sjöfartsutbildningar​ hittar du information om vad som gäller för dig som går eller har gått en sjöfartsutbildning och vill ansöka om examen eller utbildningsbevis.


För dig som slutför kurs vid ordinarie tentamenstillfälle

Du som tenterar och blir godkänd vid ordinarie tentamenstillfällen får dina intyg per automatik.  Du som blir godkänd på omtentatillfället tar kontakt med studieadministrationen för sjöfartsprogrammen via mejl, studentadm.m2@chalmers.se för att beställa ditt intyg. Vi behöver cirka fem arbetsdagar för att kunna få fram påskrivna och klara intyg. Intygen hämtas därefter under ordinarie studieexpeditionstid​, eller på annat sätt enligt överenskommelse. 

Intyg nedan i fetstil skrivs ut av Chalmers.

Sjöbefälsprogrammet

 • Avancerad brandbekämpning (AFF)
 • ECDIS
 • Farligt gods
 • Grundläggande Säkerhetsutbildning (Basic Safety)
 • Grundläggande utbildning i sjukvård (MFA)
 • Maskinbefälsexamen klass VIII
 • ROC (Restricted Radio Operator Certificate)
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar 
 • Särskilda sjöfartsskyddsuppgifter​

Sjöingenjörsprogrammet

 • Avancerad brandbekämpning (AFF)
 • Avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden
 • Gaslasthantering (valbar kurs)
 • Grundläggande Säkerhetsutbildning (Basic Safety)
 • Särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
 • Grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF-koden
 • Grundläggande utbildning i sjukvård (MFA)            
 • Handledare för fartygsförlagd utbildning
 • Kemikalielasthantering 
 • Oljelasthantering 
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar
 • Skyddsansvarig ombord (SSO)
 • Tjänstgöring på tankfartyg (Tankerman)

Sjökaptensprogrammet

 • Avancerad brandbekämpning (AFF)
 • BRM ​
 • Dynamic Positioning
 • ECDIS
 • Farligt gods
 • Gaslasthantering (valbar kurs)
 • GOC (General Operator Certificate)
 • Grundläggande Säkerhetsutbildning (Basic Safety)
 • Särskilda sjöfartsskyddsuppgifter
 • Grundläggande utbildning i sjukvård (MFA)
 • Induction Dynamic Positioning (valbar kurs)
 • Handledare för fartygsförlagd utbildning
 • Kemikalielasthantering
 • Maskinbefälsexamen klass VIII
 • Oljelasthantering
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar  
 • Sjukvårdare (Medical Care)                            
 • Skyddsansvarig ombord (SSO)
 • Tjänstgöring på tankfartyg (Tankerman) 
 • Krishantering (valbar kurs)​
  ____________________________________________________________________________________________________

FARTYGSBEFÄL KLASS VIII 

Som student på Sjökaptensprogrammet kan du ansöka om utbildningsbevis för fartygsbefäl klass VIII. Villkoret för din ansökan är att du har klarat av vissa kurser inom programmet och har ett registrerat läkarintyg för sjöfolk hos Transportstyrelsen. Observera att ansökan är förenad med en kostnad om 500 kronor plus moms. För att ansöka om ett utbildningsbevis, kontakta Lotta Sjögren på M2 administrationen.

På canvassidan Sjökapten, kan du se vilka kurser som behöver vara avklarade för att kunna ansöka om ett utbildningsbevis.

MASKINBEFÄL KLASS VIII

Som student på Sjöingenjörsprogrammet kan du ansöka om utbildningsbevis för maskinbefäl klass VIII. Villkoret för din ansökan är att du har klarat av vissa kurser inom programmet och har ett registrerat läkarintyg för sjöfolk hos Transportstyrelsen. Observera att ansökan är förenad med en kostnad om 500 kronor plus moms. För att ansöka om ett utbildningsbevis, kontakta Lotta Sjögren på M2 administrationen.

På canvassidan Sjöingenjör, kan du se vilka kurser som behöver vara avklarade för att kunna ansöka om ett utbildningsbevis.


ÖVRIG INFORMATION

Behöver du intyg för sjöpraktik 6 månader för lättmatrosbehörighet eller för motormansbehörighet, skicka ett e-mail med namn och personnummer till Lars Telestam.

Saknar du något intyg? Ta då i förstahand kontakt med kursansvarig lärare eller examinator. I andra hand ska man ta kontakt med programansvarig. Intyg är värdehandlingar och ska hanteras som detta. Nya original utfärdas inte om handlingen kommit bort.

Vill du ha kopia på gammalt intyg? Institutionen arkiverar intyg tre år bakåt i tiden. Kopior på intyg som är äldre än tre år finns på Chalmers centralarkiv. Kopior på intyg utskrivna för 1980 finns på Landsarkivet i Göteborg​Vid ansökan om kopia, vänligen lämna så exakta uppgifter som möjligt. Var noga med att inkludera:

 • Personnummer
 • Namn (om du har bytt namn uppge då det namn du hade när du gick kursen)
 • Det år du gick kursen
 • Nuvarande adress och telefonnummer  

Sidansvarig Publicerad: ti 22 nov 2022.