Doktorand i simulator

Forskarutbildning

En forskarutbildning på Meka​nik och maritima vetenskaper låter dig kombinera en karriär med en doktorsexamen. Institutionen har en omfattande industrisamverkan, vilket möjliggör att integrera samhällets utmaningar med både forskning och studier för en hållbar framtid på land och till sjöss. 

Så räkna med samspel och samarbete med andra forskare, studenter och industriella kontakter - inte minst internationellt. Vårt tillvägagångssätt är inriktat på att vårda din karriär såväl som forskningen. 

Detta är vad vi erbjuder: 
  • Individuell coaching och karriärstöd 
  • Utbildning för personlig utveckling 
  • En dynamisk forskningsmiljö 
  • Erfarenhet av undervisning på grundnivå 
  • Ett nätverk som växer över olika gränser 
  • En doktorandprofil attraktiv för industri och akademi

M2 bedriver forskarutbildning över olika områden inom alla transportslag och ger samtidigt tillgång till ett brett utbud av kurser. Institutionen har forskarskolorna sjöfart och marin teknikmaskin- och fordonssystem, solid- och strukturmekanik samt termo- och fluiddynamik.

F
orskarutbildningen leder till en licentiatexamen och/eller en doktorsexamen och ger möjlighet till en fortsatt karriär inom forskning och utveckling i näringslivet eller högskolevärlden.

Doktoranderna på institutionen representeras i ett doktorandråd. Om du har några frågor om att vara doktorand kan du
kontakta rådet. ​

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.