Cargo Operations Studio

Lasthanteringsstudio

Lasthanteringssimulatorn (Cargo Operations Studio) utvecklar träning och laststudier för ombordbefattningar, terminal- och landbaserade yrken. Med hjälp av modern teknik återskapas verkligheten vad avser tekniska gränssnitt för lastning och lossning, resans genomförande och marknad, samt kommunikativa gränssnitt mellan fartyg, operatör, kund och leverantör.

Är du intresserad av fortbildning, vidareutbildning eller enstaka externa kurser?

Kontakta Chalmers Professional Education

Sidansvarig Publicerad: on 10 apr 2019.