Scrubber

En scrubber används för att rena fartygsavgaser, framför allt med avseende på svaveloxider (SOX). Genom att scrubba (tvätta) avgaserna i en fin spray av havsvatten minskar utsläppet av försurande svaveloxider till atmosfären. Tvättvattnet är dock mycket surt (ca pH 3, att jämföra med havsvattnets naturliga ca pH 8) och kan innehålla andra föroreningar såsom tungmetaller och organiska miljögifter. Idag finns inga oberoende studier gjorda på eventuella effekter på havsmiljön vid utsläpp av scrubbervatten.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Chalmers Styrkeområde Transport har finansierat vår scrubber som används både inom forskning och undervisning.

Sidansvarig Publicerad: ti 05 maj 2020.