Förbränningsmotorlaboratorium

Förbränningsmotorteknik

Avdelningen för Förbränning vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper har ett laboratorium av mycket god industriell standard. Om man enbart betraktar högskolevärlden är laboratoriet av yttersta världsklass. Laboratoriet har för närvarande sex välutrustade motortestceller där storleken på motorer varierar från små 2-taktare till personbilsmotorer upp mot 3 liter, allt från 1 till 6 cylindrar och såväl ”optiska” motorer som metallmotorer.

Laboratoriet inkluderar även cell för spraystudier av olika typer av motorbränslen, allt från 1-komponentsbränslen till multikomponent, avsett för såväl bensin- som dieselmotorer. För dessa studier används olika spraykammare avsedda för rumstemperatur och normala lufttryck såväl som trycksatta och uppvärmda spraykammare, vilket i den senare även förbränning av sprayer kan studeras.

Mätutrustningen består av såväl konventionell utrustning för genomförande av motorprov (bromsar, givare och sensorer, förstärkare, bränslevågar, emissionsmätare, datainsamlingssystem mm.) och avancerad utrustning för optiska såväl som laserbaserade mätmetoder, exempelvis bildförstärkta höghastighetskameror och ICCD-kameror med extremt korta exponeringstider.

I förbränningsmotorlaboratoriet arbetar forskningsingenjörer och tekniker tillsammans med lärare, forskare och doktorander i olika experimentella projekt. Dessa projekt bedrivs oftast i samverkan med en omfattande modelleringsverksamhet inom motorrelaterade problemställningar. Laboratoriet samverkar även med andra institutioner i olika projekt gällande bränslen, motorstyrning och emissioner, t.ex. Signaler och System, S2.

Läs mer om våra testceller.

Kontakt

Om du vill veta ännu mer om vilka möjligheter som finns i denna unika laboratoriemiljö; tveka inte att kontakta någon av personerna nedan:

Lucien Koopmans, avdelningschef för avdelningen Förbränning
koopmans@chalmers.se​ 
Telefon: 031 - 772 13 93

Alf Magnusson, forskningsingenjör
alfhugo@chalmers.se
Telefon: 031 - 772 52 98

Sidansvarig Publicerad: ti 05 mar 2019.