Vindtunnel

Chalmers vindtunnlar

Chalmers strömningslaboratorium är en chalmersinfrastruktur som omfattar ett laboratorium välutrustat med hårdvaruresurser för ledande forskning inom strömningslära och värmeöverföring. Laboratoriet ämnar vara en attraktiv, internationell mötesplats genom att stödja en bred grupp av forskningsområden med professionell utrustning och en professionell kunskapsbas. Infrastrukturen omfattar en stor vindtunnel med lågturbulent strömning av yppersta kvalité, ett flertal tunnlar för turbomaskinforskning och nya tunnlar byggs kontinuerligt för specifika forskningsfrågor och projekt. De flesta anläggningar delar mätutrustning som kontinuerligt uppdateras och underhålls, vilket ger oss mätutrustning i världsklass.

För mer information och bokning se: Chalmers Laboratory of Fluids and Thermal Science.


Kontaktpersoner

Valery Chernoray
valery.chernoray@chalmers.se
Telefon: 031 - 772 50 30


Isak Jonsson
isak.jonsson@chalmers.se​
Telefon: 031 - 772 50 79​

Sidansvarig Publicerad: må 06 maj 2019.