Illustration av samarbete

Samarbete i forskning och utveckling

​Det finns flera sätt att samarbeta kring forskning och utveckling. Några exempel är genom våra forskningscentrum och i forskningsprojekt , genom uppdragsforskning, adjungerade professorer, industridoktorander och genom infrastrukturer och labb. För närvarande har institutionen 17 adjungerade professorer och 35 industridoktorander. 

En  stor del av vår forskning har en stark internationell uppkoppling och många projekt sker i direkt samverkan med grupper vid universitet i utlandet. Många av institutionens forskningsprojekt bedrivs i samverkan med andra lärosäten och eller offentliga och privata aktörer.

Kontakta gärna någon av våra avdelningschefer eller prefekt Angela Hillemyr för mer information.​​
​​

​Sampublikationer med industri/samhälle åren 2015-2019

Sampublikationer
​​
​​

Sidansvarig Publicerad: må 15 jun 2020.