Nyttiggörande

Vår starka ställning inom vårt ämnesområde och våra breda samarbeten med samhälle och näringsliv kan vi omvandla till fördelar för din verksamhet. Genom kunskapsöverföring till dig som partner kan vi bidra till din förmåga att hantera kritiska utmaningar, öka din konkurrenskraft och dina förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling, bland annat genom att se till att din verksamhet utnyttjar energi och andra resurser effektivt i olika typer av tekniklösningar. Vi kallar det nyttiggörande. 

Exempel på nyttiggörande och vad din verksamhet har att vinna på det

  • Samverkan och interaktion i vår grundutbildning - säkra framtida kompetensbehov
  • Uppdragsutbildningar i syfte att bidra till kompetenshöjning i din verksamhet 
  • Seminarier och workshops där du kan delta
  • Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i forskningsprojekt 
  • Rådgivning eller medverkan i samhällsdebatt
  • Produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt i syfte att lösa era tekniska problem
  • Mjukvaruutveckling, huvudsakligen som open source
  • Tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur
  • Utveckling av kompetenscentrumbildningar/forskningsnätverk i syfte att samla forskning och näringsliv kring särskilda utmaningar och forskningsfrågor
Ansvarig för nyttiggörande på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Tel: 031-7722237

Sidansvarig Publicerad: lö 24 sep 2022.