Nyttiggörande

Institutionens vision för nyttiggörande är kopplad till vår långsiktiga målbild att säkerställa hållbara tekniklösningar för samhället. Vi har idag en stark ställning inom vårt ämnesområde genom både långsiktiga och breda samarbeten med samhälle och näringsliv. Den starka ställningen inom nyttiggörande omvandlar vi till fördelar för vår forskning och utbildning och samtidigt bidrar vi till att överföra kunskap till våra samverkanspartners.
 
Forskningen ska vara samhällsrelevant och bidra till samhällets förmåga att hantera kritiska utmaningar. Särskilt vill vi öka företagens uthålliga konkurrenskraft och deras förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling samt bidra till resurshållbarhet genom effektivare utnyttjande av energi och andra resurser i företagens tekniklösningar.
 

​Så nyttiggör vi

  • Samverkan och interaktion med företag och det omgivande samhället i grundutbildning
  • Uppdragsutbildningar i syfte att bidra till kompetenshöjning i företag och samhälle
  • Seminarier och workshops öppna för externa deltagare
  • Kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning i forskningsprojekt
  • Rådgivning eller medverkan i samhällsdebatt
  • Produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt i syfte att lösa tekniska problem 
  • Mjukvaruutveckling som erbjuds huvudsakligen som open source
  • Tillgängliggörande av forskningsinfrastruktur
  • Aktivt deltagande i och utveckling av centrumbildningar/forskningsnätverk i syfte att samla forskning och näringsliv kring särskilda problemområden.

Nyckeltal för nyttiggörande

På Mekanik och maritima vetenskaper har vi utvecklat en modell för uppföljning av nyttiggörande där vi använder oss av ett antal nyckeltal (KPIer) för att följa upp hur vi verkar för nyttiggörande. Siffrorna kan ge ett slags riktvärde kring prestation och ”actions” och därefter är det i analysen och diskussionen kring resultatet av uppföljningen som vi tillsammans utvecklar verksamheten och driver hur vi bäst nyttiggör vår forskning och utbildning.
  
Ansvarig för nyttiggörande
Tel: 031 772 21 45

Sidansvarig Publicerad: må 08 jun 2020.