Nyckeltal för nyttiggörande

På Mekanik och maritima vetenskaper har vi utvecklat en modell för uppföljning av nyttiggörande där vi använder oss av ett antal nyckeltal (KPIer) för att följa upp hur vi verkar för nyttiggörande. Siffrorna ger ett slags riktvärde kring prestation och hur väl våra åtaganden har verklig effekt. Det är i analysen och diskussionen kring resultatet av uppföljningen som vi tillsammans utvecklar verksamheten och driver hur vi bäst nyttiggör vår forskning och utbildning.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med nyckeltal för nyttiggörande kan du höra av dig till prefekt Angela Hillemyr.​

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.