Hybriddrivlina

Samverkan

Chalmers är en mötesplats där du som är verksam inom näringslivet, arbetar på en myndighet eller är verksam i vårt samhälle på annat sätt kan ta hjälp av våra forskare för att lösa problem och bygga förutsättningar för en hållbar utveckling. Lokalt som globalt. Uppgifterna är många. 

Att samverka med industri och samhälle är den mest omfattande delen av institutionens nyttiggörande. ​

Genom samarbetsavtal kan vi stärka varandra

För att samhälle och näringsliv ska utvecklas måste vi stimulera entreprenörer och utveckla idéer. Chalmers har ett innovationssystem som hjälper forskare att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till produkter och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter som kan komma er till gagn. Vi kan också bistå dig som beslutsfattare med tillförlitliga och lättbegripliga underlag för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle. Genom strategiska samarbetsavtal kan vi stärka banden till varandra och dra nytta av varandras styrkor.. 

Hör av dig

Har du en idé om hur vi skulle kunna samverka? Kontakta då någon av våra avdelningschefer eller institutionens Viceprefekt för nyttiggörande för mer information om samverkan.

Sidansvarig Publicerad: lö 24 sep 2022.