Hybriddrivlina

Tester i institutionens laboratorium för hybriddrivlina

Samverkan

​Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötespla​tser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan bygger vi förutsättningar för en hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. ​Uppgifterna är många.​

Det räcker inte att utbilda duktiga ingenjörer och åstadkomma goda forskningsresultat. För att samhälle och näringsliv ska växa måste vi också stimulera entreprenörer och utveckla idéer. Chalmers har ett innovationssystem som hjälper forskare att hitta utvecklingsmöjligheterna inom den egna forskningen, omsätta idéer till affärer och ta hand om patent och andra immateriella rättigheter. Strategiska samarbetsavtal stärker banden till våra industriella partners. Vi vill också bistå beslutsfattare med tillförlitliga och lättbegripliga underlag för att underlätta omställningen till ett hållbart samhälle.

Kontakta gärna någon av våra avdelningschefer eller viceprefekt för nyttiggörande ​för mer information.​

Publicerad: to 30 mar 2017. Ändrad: ti 29 jan 2019