Institutionsråd

Vid varje institution finns ett institutionsråd med både externa och interna ledamöter. Institutionsrådets arbete utgår från Chalmers övergripande vision, mål och strategier där institutionens verksamhet är en del av en större helhet. Institutionsrådet ska:

  • identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor som är viktiga för både Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur. 
  • även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning. 
  • följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall. 
  • Institutionsrådets ordförande är också den som skall initiera utnämning av ny prefekt vid institutionen.​

Institutionsrådets medlemmar på Mekanik och maritima vetenskaper (M2)

​Magnus Olsson Volvo Cars  ​​ ​​Ordförande (extern ledamot)
​Jonas Ringsberg ​M2​ ​tf prefekt (intern ledamot)
​Ingela Niklasson-Björn ​AstraZeneca R&D ​(extern le​damot)
​Olle Lindmark ​M2 ​lärarrepresentant (intern ledamot)
​David Sedarsky ​M2 ​lärarrpresentant (intern ledamot)
​Anna-Lena Larsson ​M2 ​minnesanteckningar,  administration & teknisk
support (intern ledamot)
​Patricia Vanky ​M2 ​doktorandrepresentant (intern ledamot)
​Oscar Hult ​Kåren ​studentrepresentant (extern ledamot)
​Jon Malm ​Kåren​ ​​studentrepresentant (extern ledamot)
​Hans Bjarnhed ​AFRY, Technical Center ​(extern ledamot)
​Johan Lindqvist ​AB Volvo ​(extern ledamot)
​Karl-David Pettersson ​GKN ​(extern ledamot)
​Michael Svensson ​SKF ​(extern ledamot)
​Rikard Engström ​Trafikverket ​(extern ledamot)
​Harry Robertsson ​Stena Teknik ​(extern ledamot)
​Patrik Kroon ​Kongsberg ​(extern ledamot)
​Dag Winkler ​Mikroteknologi och nanovetenskap ​rektors representant
​Lovisa Håkansson ​M2 ​kommunikationspartner (intern ledamot)
​Sinisa Krajnovic ​M2 ​viceprefekt nyttiggörande (intern ledamot)
 

Sidansvarig Publicerad: må 25 apr 2022.