Jonas Ringsberg är årets forskarhandledare

Jonas Ringsberg, professor i marina strukturer tar emot priset för årets forskarhandledare den 10 maj. Men när han handleder sina doktorander ser han sig inte som en professor, utan som en kollega.

– Jag tror man mår bra av tydlighet om vilka förväntningar man har på varandra. Jag tror på uppriktighet, lojalitet och att bygga förtroende på flera plan. Doktoranden är en kollega, jag ser det inte som ett hierarkiskt system. Jag är inte professor när jag är med dem, säger Jonas Ringberg.

Chalmers delar årligen ut ett pris till en handledare för att markera värdet av god handledning. Det är Chalmers doktorandsektion som föreslår kandidater för priset. Deras motivering lyder bland annat att ”Jonas Ringsberg är en erfaren handledare som uppmuntrar och stöttar sina studenter på många sätt. Han skapar en inspirerande och öppen arbetsmiljö och uppmuntrar till samarbete med andra doktorander inom andra forskningsområden. Han lägger tid och energi på sina studenter och prioriterar handledarskapet trots en tung arbetsbörda som proprefekt och avdelningschef.  Han är en entusiastisk, hängiven och motiverad handledare som guidar och stöttar sina studenter genom hela resan som doktorander med sin kreativa, öppensinnade och tvärvetenskapliga inställning.”

– Det handlar om att sätta doktoranden i fokus och se dess potential. Jag ser mig mer om en coach genom deras liv här på institutionen. Det gäller inte bara arbetssituationen utan även, om de vill och tillåter, hur de utvecklas i sitt liv i den åldern. En del blir sambo, en del blir föräldrar. Samtidigt ska de vara effektiva och produktiva som forskarstuderande, säger Jonas Ringsberg.

Text: Katarina Anicic


Läs mer om Jonas Ringsberg

 

Jonas Ringsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sidansvarig Publicerad: fr 09 maj 2014.