Simultaor

Testa framtidens digitala tjänster i fartygssimulatorer i Göteborg

Sea Traffic Management (STM) är ett av världens största e-navigationsprojekt och leds av Sjöfartsverket i samarbete med ett 60-tal partners i Europa. Inom ramen för projektet har European Maritime Simulation Network utvecklats – en sammankoppling av simulatorscenter i åtta europeiska länder. European Maritime Simulation Network gör det möjligt att köra simuleringar med ett 30-tal bemannade bryggor i sju länder samtidigt. Nu söker projektet sjöbefäl som vill vara med i studien och testa såväl befintliga bryggsystem som de nya tjänster som Sea Traffic management utvecklar.
Fredrik Karlsson är ansvarig för Sjöfartsverkets simulatorcenter och en av initiativtagarna till sammankopplingen av de europeiska simulatorscentren och projektet Sea Traffic Management Validation.

"Det som skapats genom våra projekt är världsunikt inom den civila sektorn. Vi ser bara början på de områden som denna typ av simuleringar kan användas inom, potentialen är väldigt stor"

Fyra veckors simuleringar är planerade. I november 2017 slutfördes en första simulering med stor framgång. Under fyra veckor kan du som är lots, seniorbefäl eller juniorbefäl ansöka om att delta vid scenarion i komplexa trafiksituationer i Engelska kanalen och Södra Östersjön med upp till 30 bemannade bryggor vid olika europeiska simulatorscenter. I Sverige kommer Chalmers simulatorscenter och Sjöfartsverkets simulatorscenter båda belägna på Lindholmen i Göteborg, att delta. Utöver detta kommer center i Spanien, Storbritannien, Finland, Nederländerna, Norge och Tyskland att vara med i övningarna. De två första veckorna körs simulatorerna med befintliga utrustning och därefter används tjänster som STM utvecklat såsom Ruttutbyte mellan fartyg, Effektivare hamnanlöp och Validering av rutter.

2017: 14-17 november (med befintliga bryggsystem) - Redan slutförd
2018: 6-9 februari (med befintliga bryggsystem)
2018: 13-16 mars (med STM tjänster)
2018: 12-15 juni (med STM tjänster)

Att göra simuleringar med EMSN möjliggör en verklighetsgrad som vanliga simulatorskörningar inte erbjuder förklarar Reto Weber ansvarig för EMSN på Chalmers Tekniska Högskola.

"Som deltagare får man en annan realitet vad gäller trafikbild och internationellt utbyte. Du får en helt annan dynamik i övningarna när det inte är någon som påverkar utifrån. Vi vet inte utgången av övningen vilket gör det mer spännande att köra och det ställer samtidigt högre krav på deltagarnas anpassningsförmåga, ledningsförmåga och sociala färdigheter"


Kontaktpersoner 
Fredrik Karlsson,  Sjöfartsverket, 0768-587007, fredrik.karlsson@sjofartsverket.se 
Reto Weber, Chalmers Tekniska Högskola, 0721 58 55 77, reto.weber@chalmers.se

Publicerad: ti 18 sep 2018.