Segelbåt

Professur i hydro- och aerodynamik ska ge Chalmers vind i seglen

​Den har i perioder kallats för seglingsprofessuren men är nu när den inrättas bredare än så. Den framtida professorn kommer arbeta inom en rad forskningsområden och applicera sina kunskaper på olika tillämpningsområden som till exempel segling, flytande vindkraft, flytande vågkraftverk och flytande broar.
SegelbåtUnder 2015 blev Chalmers ett Riksidrottsuniversitet med segling som ett av tre profilområden. Det blev startskottet till en rad samarbeten inom Chalmers och genom samverkan med SSPA har det gett Chalmers internationell lyskraft genom vetenskapliga publikationer, delaktighet i projekt och engagemang i arrangemang av internationella konferenser. 

Professor Lars Larsson vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper har arbetat med yachtdesign i decennier och menar att den nya professuren innebär en möjlighet för Chalmers att bli världsledande inom seglingsforskningen. Seglingsforskningen i världen har i stor utsträckning hittills drivits av America’s Cup som Lars beskriver som seglingens Formel 1. Specialbyggda vindtunnlar avsedda för segelforskning har varit centrum för världens segelforskning under många år men vinden är på väg att vända. 

– Den numeriska strömningsmekaniken har nu nått så långt att beräkningar av segelprestanda numera är väl så exakta som modellförsök. Därför kommer Chalmers satsning på beräkningar möjliggöra att tyngdpunkten i seglingsforskningen flyttas hit, säger Lars Larsson. 

Det finns ingen annan Professor i världen med segling som en signifikant del av professuren, så möjligheterna att profilera Chalmers som världsledande inom seglingsforskningen är goda menar han. Men så innebär professuren mycket mer än bara segling. Jonas Ringsberg är professor och avdelningschef på avdelningen marin teknik vid institution för mekanik och maritima vetenskaper. Han är en av de som varit drivande för att få till en ny professur och berättar att Chalmers idag saknar en professur inom området där man kopplar samman hydro- och aerodynamiken i avancerade numeriska simuleringar. Något som har en rad tillämpningsområden utöver segling som till exempel flytande vindkraft, flytande vågkraftverk, flytande broar och vindassisterad framdrivning på kommersiella fartyg. 

– Vi ser framför oss att professuren kommer att verka för och bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Vindassisterad framdrivning på kommersiella fartyg bidrar till att minska bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen till luft och forskningen på vågkraftverk och flytande vindkraftverk kan öka andelen produktion av förnyelsebar energi till vårt samhälle, säger Jonas Ringsberg. 

En annan person som arbetat för att få till professuren är Christian Finnsgård. Först i rollen som projektledare för Chalmers Sport och teknologi, numera forskningschef för SSPA. För att tillämpningarna ska bli verklighet är samverkan central och där utgör SSPA en viktig pusselbit. Chalmers är starka inom beräkningar och strukturanalys och SSPA inom sin metodutveckling och experimentella infrastruktur. Även Christian Finnsgård är inne på att världens fokus gällande segling med tydlighet pekar på Chalmers och SSPA som får chansen att visa sina kompetenser och ta täten inom området. Dessutom betyder det att det blir ytterligare fokus på maritim forskning, vilket är bra för SSPA menar Christian Finnsgård. 

– Med den utveckling vi nu ser inom samhället med ökat fokus på energieffektivisering och fossilfrihet, vilket båda är en del av SSPA´s kärnverksamhet, kan seglingen bidra enormt. Vi driver både forskningsprojekt och projekt för partners där vi utvecklar metodiken för hur man beräknar och testar fartyg som har både hjälp till framdrift av segel, men dessutom segel som sin huvudsakliga framdrift. Detta är stora projekt som hjälper sjöfarten till en mer hållbar framtid, säger Christian Finnsgård.

Läs mer
Ledig tjänst – Research Professor in Hydro- and Aerodynamics
Chalmers Sport och Teknologi
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: fr 26 apr 2019.