​I bryggsimulatorerna är det möjligt att göra fullständiga operationer som utförs på ett riktigt fartyg. Foto: Henrik Sandsjö, Chalmers.

Internationell studie: Chalmers ett maritimt toppuniversitet

​Sjöfartsutbildningarna och den maritima forskningen på Chalmers håller högsta internationella klass. Det visar den första globala studie som gjorts på området. ​​
På avdelningen för Maritima studier på Chalmers campus Lindholmen är man inte förvånad.

– Vi har alltid hoppats och trott att vi ska ligga högt upp, och för oss är detta en bekräftelse på det. I Sverige har vi länge haft en hög kvalitet på sjöfartsutbildningar, och våra sjömän har ett rykte om sig som kompetenta. De senaste tio senaste åren har vi dessutom jobbat hårt med att ytterligare utveckla och förbättra kvalitén på utbildningsprogrammen, säger Fredrik Olindersson, avdelningschef för Maritima studier på Chalmers.

Bakom studien ligger International Association of Maritime Universities, IAMU – en organisation där ett sextiotal av vär​ldens mest framstående universitet på området är medlemmar. Chalmers blev invalda 2016.

– Det tog över ett år är att bli medlem. Massa handlingar skickas in, och de genomför platsbesök för att se om man lever upp till deras högt ställda krav. Det är inte vem som helst som får vara med. På senaste årsmötet tillkom ett par nya universitet, men det var också flera som ansökt som inte blev godkända, säger Fredrik Olindersson. 

Tanken med undersökningen är att IAMU:s medlemsuniversitet ska få ett hum om vilka styrkor de har och var de kan utvecklas. Därför presenterar organisationen ingen traditionell ranking utan nöjer sig med att, i bokstavsordning, räkna upp de universitet som tillhör toppkvartilen (bästa fjärdedelen) inom tre undersökta områden. 

– Chalmers tillhör toppen inom samtliga undersökta områden – globalt utbyte, forskningsstyrka och utbildningskvalitet. Det mest slående med studien är att Chalmers är det mest välbalanserade universitetet. Det är Chalmers styrka och någon som borde tas tillvara och utvecklas ytterligare, säger Takeshi Nakazawa, generalsekreterare i IAMU.

Fredrik Olindersson berättar att Chalmers ofta används som modell för ett maritimt lärosäte ute i världen och att de internationella besöken på Chalmers därför är många. Så vad är styrkan i sjöfartsutbildningen i Göteborg?

– Förutom att vi har kompetenta lärare så är vi ett av få lärosäten som satsar mycket på simulatorspedagogik och simulatorinstruktörernas arbete. Vi vill få ut största möjliga effekt av de dyra simulatortimmar som ingår i utbildningen.

Enligt Fredrik Olindersson är Chalmers långt före de flesta andra i världen med utbildning inom hållbarhet och miljö. Alla sjöfartsutbildningar i världen följer den internationella STCW-konventionen som reglerar miniminivån på utbildningen, men liksom övriga IAMU-medlemmar ligger Chalmers utbildningar på en betydligt högre nivå.

– Programansvariga har utvecklat programmen kontinuerligt, och lagt extra stort fokus på ledarskap, kommunikation, kritiskt tänkande och hållbarhet. För att öka valbarheten för studenterna, och i förlängningen deras anställningsbarhet, har vi dessutom startat ett antal valbara kurser inom programmen. 

På sjökaptensprogrammet kan studenterna välja inriktning mot passagerar- och kryssningssjöfart, tanksjöfart eller offshore. På sjöingenjörsprogrammet ingår numera utbildning i högspänning, och det finns valbara kurser inom exempelvis avancerade fartygsoperationer, maritima risker och maritim ergonomi. På forskningssidan är maritim miljövetenskap, maritime human factors och marin teknik starka Chalmers-områden. 

– Globalt utbyte handlar mycket om student- och lärarutbyten, där vi de senaste åren ökat möjligheterna genom att undervisa sista året på engelska. Det som ställer till det för oss är att många andra universitet inte gör det. Vi har dock några väl fungerande utbytesavtal och ytterligare ett par är på gång som förhoppningsvis leder till fler utbyten, säger Fredrik Olindersson.
Läs mer om Chalmers sjöfartsutbildningar:

Svenskt centrum för sjöfartssimulatorer
På Campus Lindholmen finns Sveriges mest omfattande simulatorcentrum​ för utbildning och forskning inom sjöfart. Här finns sammanlagt nio olika simulatorer. I  bryggsimulatorerna är det möjligt att göra fullständiga simuleringar av de operationer som utförs på ett riktigt fartyg: I olika väder, med olika typer av fartyg runt sig och på olika platser och hamnar runt jorden, även i trånga passager. Andra simulatorer samlar instrument som hanterar navigering, lastning, säkerhet, maskinrum och avgasrening. Ihop med Sjöfartsverkets simulatorer erbjuder centrumet idag tio fartygsbryggor, två landcentraler och en sjöräddningscentral. Läs om Maritima studier här.​

För mer information, kontakta:
Fredrik Olindersson, avdelningschef för Maritima studier, Chalmers, 031-772 2648, fredrik.olindersson@chalmers.se​

Johan Eliasson, programansvarig för Sjöingenjörsprogrammet, Chalmers, 031-772 2665, johan.eliasson@chalmers.se​

Chalmers ​forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship​, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Publicerad: ti 28 nov 2017. Ändrad: ti 18 sep 2018