De ska införa självkörande kollektivtrafik i städerna

​Sohjoa Baltic heter ett EU-finansierat projekt som vill möjliggöra och underlätta övergången till autonom och miljövänlig kollektivtrafik i städerna kring Östersjön. I projektet medverkar 13 partners från 8 länder. Chalmers kommer bland annat bidra med kunskap om fordonsteknik, autonom teknisk utveckling, intelligent kooperativt körbeteende och riskanalyser.​
Sohjoa Baltic syftar till att öka attraktiviteten hos kollektivtrafiken genom att förbättra erbjudna tjänster och införa automatiserade minibussar utan förare, speciellt för de första och sista kilometrarna av resan. Projektet vill bidra med rekommendationer för miljövänlig och smart, automatiserad kollektivtrafik samt riktlinjer för hur en sådan kollektivtrafik kan organiseras. Slutmålet är att uppnå genomgripande förändringar där stadsinvånarna väljer kollektivtrafik framför den egna bilen.

Chalmers bidrar med sin expertis inom säkerhet och driftskrav och kommer bedriva forskning som rör servicekvalité, utveckling av ny teknik för självkörande fordon, körbeteende, hur väder påverkar körningen, handikappanpassning och riskanalyser. Ansvarig för Chalmers del i projektet är Mauro Bellone​ som är forskare på avdelningen Adaptiva ​​system på institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper.

Sohjoa Baltic leds av Metropolia University of Applied Sciences I Finland. Projektet finansieras av EU har mottagit cirka 4 miljoner euro. 


Sidansvarig Publicerad: on 08 nov 2017.