Avhandling kan möjliggöra ett mer bränsleeffektivt flyg

​​​​​Att sänka bränslekostnader och utsläpp är av största vikt för flygindustrin men flygplansmotorn är ett komplext system. De olika delarna är beroende av varandra och det är svårt att reda ut vilken komponent man ska ge sig på i första hand för att göra flygplansmotorn mer effektiv. Det vill Oskar Thulin gör något åt med sin avhandling ”On the analysis of energy efficient aircraft engines”.​
En flygplansmotor består av flertalet ingående komponenter, där varje komponent påverkar systemets totalprestanda. Dessutom har dessa komponenter vikt och bidrar till strömningsmotstånd, vilket i sin tur måste kompenseras för genom högre framdrivningskraft från flygmotorn. Med det vanliga sättet att värdera prestanda är det svårt att jämföra en komponents förlust med en annan eller med den övergripande totalförlusten. Oskar Thulin har forskat på och vidareutvecklat en analysmetod som gör det möjligt att direkt jämföra komponentförlusterna i ett systemperspektiv. Metoden gör det också möjligt att inkludera vikt eller orsakat strömningsmotstånd i analysen. 
 
- På så sätt framträder en betydligt mer klar bild av hur stora förlusterna är för de olika komponenterna, samt per respektive komponenttyp, säger Oskar Thulin.
 
Analysmetoden har använts till att studera flertalet olika motorer. I stort kan följande sägas; de varma avgaserna som lämnar motorn, förbränningsprocessen i sig, samt den del av rörelseenergin i jetstrålarna som inte bidrar till att driva flygplanet framåt, är de tre stora förlustkällorna.
 
- Utifrån förlustanalysen kan man diskutera olika teknologier som kan göra något åt dessa dominerande förluster. Det möjliggör ett framtida mer bränsleeffektivt flyg, säger Oskar Thulin som presenterar sin avhandling vid Chalmers tekniska högskola den 6 december kl 10.00 i sal HB4.​

Publicerad: fr 01 dec 2017. Ändrad: ti 05 dec 2017