Vindtunnel
​Vindtunnel, Mekanik och maritima vetenskaper​

Strömningslära

​Avdelningen har som mål att skapa grundläggande förståelse om turbulent inkompressibel och kompressibel strömning genom numerisk och experimentell forskning. Samtidigt som man vill utveckla nya och förbättrade verktyg för studier av strömningsväl av akademiskt såväl som industriellt intresse. Forskningen vid avdelningen för strömningslära behandlar turbulent strömning, aeroakustik och turbomaskiner och spänner över ett brett område. I vissa projekt studeras minsta strömningsdetaljerna och i andra projekt studerar och modellerar vi funktionen av kompletta gasturbiner.

Vår tillämpade forskning utförs i nära samarbete med industrin, antingen i nationella projekt eller EU-projekt. Fordon (inräknat bilar, lastbilar, bussar och tåg) flygplan, gasturbiner och vind- och vattenturbiner utgör våra viktigaste tillämpningsområden.

En stor del av avdelningens undervisning sker inom vårt internationella masterprogram Applied Mechanics. Där ger vi kurser i bland annat turbulensmodellering, experimentella metoder, CFD, värmeöverföring, turbomaskiner och gasturbinteknik.

Workshops

Strömningslära har på egen hand och tillsammans med andra avdelningar på institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper anordnat en serie workshops där vi bland annat presenterade vår forskning. I presentationerna nedan kan du som är intresserad av forskningen på avdelningen ta del av dessa presentationer.


Mer information om vår forskning

Forskningsprojekt​​
Anställda på avdelningen Strömningslära​
Information om våra vindtunnlar

Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta avdelningschef
Lars Davidson.

Sidansvarig Publicerad: ti 15 sep 2020.