bryggsimulator

Maritime Human Factors

​Enheten Maritime Human Factors forskar med fokus på användarcentrerad design för att stödja sjöfartsindustrin i dess övergång till ”Smart Shipping”. En ökad digitalisering inom sjöfartsbranschen kräver forskning, inte bara av det komplexa sociotekniska systemet, utan även inom områden som utbildning av framtidens operatörer, hantering av Big Data, utveckling av beslutsstödsystem, utveckling av regelstöd samt säkra och effektiva operationella procedurer. 

Enhetschef
Monica Lundh​
+46 31 772 60 61
monica.lundh@chalmers.se

Publicerad: on 13 nov 2019.