forskare vid havet

Maritim miljövetenskap

​Maritim miljövetenskap arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter. Forskningen är oftast tvärvetenskaplig och bedrivs inom områden som framtida marina bränslen och energieffektivisering, utsläpp från fartyg till luft och vatten med fokus på riskbedömningar och reduceringsmöjligheter för skrubbervatten, skrovpåväxt och antifouling samt oljeläckage från vrak.​

Miljöfarliga vrak

Chalmers vrakgrupp består av forskare med spetskompetens inom riskhantering, marin biogeokemi, ekotoxikologi och maritim miljövetenskap. ​Läs mer: Miljöfarliga vrak​

Miljöpåverkan av skrubberteknik

En skrubber (från engelskans sea water scrubber) används ombord på fartyg för att rena avgaserna från främst försurande svaveloxider. Forskare vid Chalmers har sedan 2007 arbetat i en rad projekt  med att utvärdera skrubbertekniken ur ett helhetsperspektiv, där även negativa effekter på havsmiljön beaktas.​ Läs mer: Sea water scrubber​

Enhetschef
Kent Salo​
+46 31 772 56 56
kent.salo@chalmers.se

Publicerad: on 30 okt 2019. Ändrad: on 13 nov 2019