Simulator

Maritima studier

Vid avdelningen Maritima studier bedrivs forskning och undervisning om sjöfart och andra maritima näringar. Vi utbildar morgondagens sjöbefäl, med stort fokus på hållbar utveckling av sjöfarten. Avdelningen består av tre enheter. 

Enheten Maritim drift och ledning domineras av undervisning, bland annat inom lasthantering, navigation, maskinteknik, säkerhet, juridik och logistik. 

Enheten Maritime Human Factors forskar med fokus på användarcentrerad design för att stödja sjöfartsindustrin i dess övergång till ”Smart Shipping”. En ökad digitalisering inom sjöfartsbranschen kräver forskning, inte bara av det komplexa sociotekniska systemet, utan även inom områden som utbildning av framtidens operatörer, hantering av Big Data, utveckling av beslutsstödsystem, utveckling av regelstöd samt säkra och effektiva operationella procedurer. 

Maritim miljövetenskap arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter. Forskningen är oftast tvärvetenskaplig och bedrivs inom områden som framtida marina bränslen och energieffektivisering, utsläpp från fartyg till luft och vatten med fokus på riskbedömningar och reduceringsmöjligheter för skrubbervatten, skrovpåväxt och antifouling samt oljeläckage från vrak.

Forskningsprojekt​
Anställda på avdelningen Maritima studier

Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta avdelningschef och enhetschef för Maritime Operations and Management, Fredrik Olindersson

Har du frågor om enheterna, vänligen kontakta
Kent Salo​ (Enheten för Maritime Environmental Sciences) och Monica Lundh​ (Enheten för Maritime Human Factors)

Publicerad: må 11 sep 2017. Ändrad: må 06 maj 2019