Illustration av säkerhet och tillförlitlighet

Säkerhet och tillförlitlighet

​All design måste ta itu med osäkerhet. Beroende på hur det hanteras, kan ett fordon eller en anordning vara säker och tillförlitlig, eller inte. För ett fordon eller en anordning garanterar rätt nivåer av säkerhet och tillförlitlighet en lämplig hantering av de risker som är förknippade med dess användning. Olyckor inträffar, men det är upp till konstruktören att begränsa konsekvenserna. Vår avdelning forskar på tekniker för att utvärdera och utforma marin teknologi med avseende på säkerhet och tillförlitlighet. Med vår kompetens bidrar vi mest till:

  • Optimering av tillförlitlighetsbaserad design för marina konstruktioner
  • Utmattningsrouting: genomförande av statistiska metoder för att förutsäga utmattningsskada i fartygsstrukturer
  • Överlevnadsanalys av skadade fartyg
  • Riskbedömning och analys

Kontakt: Jonas Ringsberg

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.