Propeller

Propulsionssystem

​Alla fordon behöver ett framdrivningssystem och fartyg är inget undantag. Framdrivningssystemet på ett fartyg är anslutet till ett stort antal av sina prestandaaspekter såsom driftskostnader, energieffektivitet, föroreningar (partiklar och buller), samt manövrerbarhet. Vår avdelningar forskar kring innovativa framdrivningssystem och utvecklar verktyg och tekniker för att förbättra de befintliga. För närvarande ligger vårt fokus på:

  • Energieffektivitet, buller, vibrationer och hållbarhet i propellerutformning
  • Utvärdering av innovativa framdrivningssystem såsom segel och flettnerrotorer
  • Design och utvärdering av framdrivningssystem från ett energisystemperspektiv

Kontakt: Arash Eslamdoost

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.