Illustration av numeriska metoder

Numeriska metoder

​Numeriska metoder håller på att bli standardverktyg i den maritima industrin. På det marina tekniska området används hydrodynamiska och strukturella analyser, vilket möjliggör bland annat bättre designutvärderingar, kortare utvecklingstider, samt djupare insikter om utförandet av designen. Trots dess användning inom industrin, återstår mycket att bli känt och förbättras om dessa metoder. Ökningar i datorkraft medför nya möjligheter och utmaningar. Vår avdelning utvecklar och undersöker numeriska metoder inom följande områden:

  • Analys och modellering av propellerkavitation
  • Propellerkonstruktion
  • Förtöjningskabeldynamik för flytande vågenergienheter
  • Fluid-strukturinteraktion
  • Utmattningsanalyser
  • Plastisk deformation av metallkonstruktioner
  • Rörelser för flytande organ

Kontakt: Rickard Bensow och Jonas Ringsberg

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.