Illustration av hydrodynamik

Hydrodynamik

​All marin teknik behandlar hydrodynamik på ett eller annat sätt. Det är centralt för utvecklingen av bättre fartyg och offshore-enheter. Vår avdelningar arbetar mycket inom detta område, kontinuerligt bidrar vi med grundforskning och tillämpad forskning inom:

  • Skrovformen och propeller-interaktion
  • Analys och modellering av propellerkavitation
  • Propellerkonstruktion
  • Optimering och design av innovativa skrovformer
  • Dynamik av förtöjningar och kablar av flytande vågenergienheter
  • Modellering av vågdynamik och laster

Kontakt: Rickard Bensow

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.