Vågenergi

Förnybar energi

En hållbar framtid kan inte existera utan förnybar energi. Offshore vind-, våg- och tidvatten är lovande förnybara energikällor som flera projekt runt om i världen försöker utnyttja. Vår avdelning utvecklar numeriska verktyg och tekniker för att göra projekt inom offshore förnybar energi både praktiskt och ekonomiskt genomförbara:


  • Dynamiska analyser av förtöjningslinor och kablar av flytande vågenergienheter 
  • Utmattningsanalyser av förtöjningslinor och kablar av flytande vågenergienheter


Kontakt: Claes Eskilsson

Sidansvarig Publicerad: ti 27 feb 2018.