Säkerhetsutvärdering

Kunskap om hur trafiksäkerhet påverkas av förarbeteende, fordon och den omgivande miljön

Säkerhetsutvärderingsgruppens arbete syftar till att förstå hur trafiksäkerheten påverkas av förarens beteende, fordon (inklusive intelligenta system/fordonsautomation) och den omgivande miljön (t.ex. andra trafikanter) i de moment som sker innan en olycka. Vi använder både traditionella, epidemiologiska metoder och (kontrafaktiska) datorsimuleringar för att utvärdera hur trafiksäkerheten påverkas av dessa komponenter - separat och i kombination. Fokus ligger på förståelse av olycksrisk, men vi studerar även hur svår en olycka beräknas bli.

Forskning kring olycksorsak är nyckeln till att utvärdera säkerheten i de mest relevanta scenarierna och för att utveckla kvantitativa modeller av förarbeteende som behövs för kontrafaktiska simuleringar.

Kvantifiering av förarens val i dagliga körningar är också en viktig, målinriktad kvantifiering av exponering för olycksrisker.

Resultaten av forskningen syftar till att användas av både industrin (fordon/systemdesign) och regeringar samt myndigheter (fastställande av riktlinjer/lagstiftning).​​

Kontakt: 
Jonas Bärgman


Sidansvarig Publicerad: må 07 mar 2022.