Interaktion mellan trafikanter och infrastruktur

Vår forskning undersöker förhållandet mellan väginfrastruktur och trafikanter för att förstå hur säkerheten kan påverkas. De geometriska och operativa förhållandena (som hastighetsbegränsningar) för vägar påverkar hur en förare navigerar genom olika vägelement (kurvor, korsningar, arbetszoner). Vår forskning använder väginfrastrukturinformation från olika kart- och trafikanvändardatabaser tillsammans med naturalistiska kördata. Vi använder fordonsdynamik och dataanalystekniker som maskininlärning för att identifiera variabler som beskriver förarbeteende.

Resultatet från vår forskning kan tillämpas av vägdesigners vid konstruktion av nya vägar eller för att identifiera vägdelar med hög risk för olyckor. Resultaten ger också insikt om viktiga parametrar för aktiva säkerhetssystem som kan användas av fordonsdesigners.​​​

Kontakt

Sidansvarig Publicerad: ti 20 apr 2021.