Forskare vid hybriddrivlina
​Förbränningsmotorteknik spänner över många vetenskaper och kompetenser​​

Förbränning och framdrivningssystem

Bidrar till en hållbar framtid

I takt med att vi blir allt fler människor på jorden och levnadsstandarden ökar blir även transportbehovet större. Transportsektorn är idag i hög utsträckning fossilberoende och klimatkrisen överhängande. 

År 2030 beräknas ca 70 – 90 procent av alla nya personbilar och nästan alla långväga transporter fortfarande drivas av förbränningsmotorer med eller utan elektrifiering men redan idag finns uppskattningsvis mer än en miljard förbränningsmotorer. År 2050 uppskattas idag att 50 procent av personbilarna kommer helt eller delvis drivas av förbränningsmotorer, samt 75 procent av tung transport. 

På Förbränning och framdrivningssystem har vi stor kompetens inom områdena förbränning och emissionsbildning i förbränningsmotorer. Kompetens som är nödvändig för att bidra till en hållbar framtid.

Teknikutveckling och förnybara bränslen

Bränslesnåla förbränningsmotorer utan skadliga utsläpp som drivs av förnybara bränslen är en viktig pusselbit för en hållbar och fossilfri transportsektor. 

Teknikutvecklingen av förbränningsmotorer går snabbt och leder till ständigt minskade utsläpp och högre effektivitet. Viktiga delar av utvecklingen är en anpassning av förbränningsmotorer till hybridfordon, utveckling av nya tekniker som uppnår både hög effektivitet och låga utsläpp samt utveckling av nya förnybara bränslen. För detta krävs både experimentella försök och modellering av allt från förbränningen till hela drivlinor. 

För att undersöka alla dessa aspekter har Förbränning och framdrivningssystem ett förbränningsmotortekniklabb av mycket hög standard. Detta har allt från en 1-cylindrig optisk motor av personbilsstorlek till en multicylindrisk lastbilsdiesel. Vi har också en hybridtestcell för hela hybridfordon, komplett med körrobotar och en programmerbar batteriemulator. I vårt mycket välutrustade spraylaboratorium undersöks sprayer vid både rumstemperatur och förbränning. 

Combustion Engine Research Center​

Vår avdelning har mycket samarbete med kompetenscentrumet Combustion Engine Research Center (CERC). Det syftar till att generera kunskap och metoder för att industrin ska kunna tillverka hållbara förbränningsmotorer. Avdelningen har ett omfattande samarbete med olika universitet och industriföretag i såväl Sverige och Europa som USA, Kina och Japan. 

Förbränning och framdrivningssystem bedriver också undervisning på masterprogrammet Mobility Engineering.

Mer information om vår forskning

Workshop 2020 - Presentationer av några aktuella forskningsprojekt​
Forskningsprojekt​
Anställda på avdelningen Förbränning och framdrivningssystem

Har du frågor om avdelningen eller söker ett samarbete med någon av våra medarbetare, vänligen kontakta avdelningschef Lucien Koopmans​.

Sidansvarig Publicerad: må 30 nov 2020.