Illustrativ detaljbild
​Förnybara bränslen är en viktig del i övergången till ett fossiloberoende samhälle

Förnybara bränslen

​Ett verktyg för att nå fossilfri transport är att använda förnybara bränslen. Dessa kan både användas som drop-in eller ersättning för nuvarande bränslen i nuvarande motorer och användas i framtida, anpassade motorer. Med tanke på att förbränningsmotorer förutses driva 70 - 90 procent av nya personbilar och nästan all tung och marin transport år 2030 kommer denna lösning spela en avgörande roll för transportsektorns omställning till fossilfrihet. 

På Förbränning och framdrivningssystem har vi länge arbetat med att undersöka och jämföra olika innovativa, förnybara bränslen utifrån effektivitet, emissioner och kompatibilitet med nuvarande framdrivningssystem. Detta gör vi genom att hela vägen från modellering till tester i hybridsystem använda och jämföra förnybara bränslen. 

Lovande tekniker

Lovande tekniker är bland andra bränsleflexibla motorer, nya alternativa bränslen och biogas i kombination med hybridisering. Bränslen som HVO, biogas och etanol finns redan idag på marknaden. Andra bränslen som kan bli vanligare i framtiden är bland andra vätgas, elektrobränslen och nya blandningar av bränslen. Vätgasförsörjning håller just nu på att installeras i vårt laboratorium. 

En viktig aspekt är livscykelperspektivet, därför samarbetar vi ofta med andra institutioner och avdelningar som har andra kompetenser. Målet är att förnybara bränslen ska vara effektiva, ha låga emissioner och kunna tillverkas på ett hållbart sätt.

Sidansvarig Publicerad: må 24 aug 2020.