Sprejlaboratorium
​Spraylabbet använder många olika tekniker för att  förstå förbränningsprocessen​

Förbränning och sprej

​Inom Förbränning och sprej ligger ett stor fokus på att modellera och förbättra injektions- och förbränningsprocessen. I förbränningsprocessen konverteras den kemiska energin i bränslet till den värmeenergi som driver motorn. Detta görs genom att bränslet injiceras under högt tryck och skapar ett moln av bränsledroppar i motorn. Denna blandning av bränsle och luft kan sedan antändas för att skapa en effektiv förbränning. 

Hur effektiv förbränningen är samt vilka emissioner som bildas är mycket beroende av injektionsprocessen, till exempel hur processen kan kontrollera och påverka blandningen, bränsletrycket och tidpunkten för injektion. Att detaljerat förstå sprejformation, det vill säga hur en bränslestråle bryts upp i droppar som sedan förångas och blandas med luft, och sprayers egenskaper är därmed avgörande för att skapa effektiva injektionssystem för förnybara bränslen och för framtidens motorkoncept. 
 

Sprejlaboratorium i världsklass

Chalmers väl utvecklade sprejlabb av världsklass ger goda möjligheter för att med innovativa metoder undersöka sprejers och förbränningens egenskaper vid olika tryck och temperaturer. Exempel på metoder som används är ”planar laser-sheet imaging”, laserinducerad fluorescens och höghastighetskameror. Fokus ligger också på att utforska och utveckla modeller för turbulent förbränning, förbättra injektionsprocessen, förbränning av olika bränslen och minskning av emissioner. Resultaten från Förbränning och sprej används sedan för att kunna utveckla och modellera hela motorer.

Sidansvarig Publicerad: må 24 aug 2020.