Publikationer

Våra forskare och studenter producerar varje år en stor mängd publikationer, doktors- och licentiatavhandlingar, examensarbeten, konferensbidrag, tidskriftsartiklar och rapporter. På research.chalmers.se kan du se publikationer från Mekanik och maritima vetenskaper.

Publicerad: to 30 mar 2017. Ändrad: on 10 okt 2018