profilbildM2

Mekanik och maritima vetenskaper

Mekanik och maritima vetenskaper (M2) består av flera avdelningar inom områdena maskinteknik och maritima vetenskaper. Institutionen har Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för navigering och framdrivning av fartyg samt laboratorier i världsklass inom förbränningsmotortekniker och vindtunnlar. M2 bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom alla transportslag för att bland annat uppnå ökad säkerhet, energieffektivisering och materialoptimering för hållbara tekniklösningar. Institutionen strävar kontinuerligt efter att skapa ett nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle med stort fokus på nyttiggörande.

Publicerad: to 30 mar 2017. Ändrad: to 28 jun 2018