Samverkan vid Industri- och materialvetenskap

Vid institutionen för Industri- och materialvetenskap är vår verksamhetsidé att förena excellens och relevans i forskning och utbildning. Samverkan med näringsliv och samhälle genomsyrar därför merparten av vår verksamhet. Detta gör vi främst genom samverkan med företag i forskningsprojekt, genom fortbildning samt genom t ex examensarbeten och andra aktiviteter kopplat till utbildning. Forskningen sker i hög utsträckning tillsammans med företag inom bl.a. energi-, bygg- gruv-, transport-, och verkstadssektorerna. Även medicinskteknisk och vitvaruindustri är representerade.
 
Institutionens mångvetenskapliga profil med djup i olika områden innebär en aktiv medverkan i flera av Chalmers styrkeområden och strategin är också att medverka i utveckling och genomförande av nationella forskningsinsatser. Våra forskare är också aktiva inom nationella och internationella vetenskapliga nätverk och organisationer. Nätverksbyggandet innefattar värdskap för centrum samt aktiv medverkan i centrum​ där våra insatser kan göra skillnad.
 
Utexaminerade doktorer är mycket viktiga bärare av ny kunskap ut i samhället och näringslivet.​ Vi har samlat information vart våra doktorander tar vägen efter sin examen​.

En central idé är att ha långsiktigt samverkan med företag och forskningsinstitut via adjungerade professorer eller annan adjungerad personal kopplat till samtliga forskningsprofiler vid institutionen.

En annan strategi som genomsyrar mycket av verksamheten är kombinera utmaningar inom forskning med industriella behov. Genom att arbeta på det sättet utforskas nya domäner samtidigt som det finns en målsättning om att komma fram till lösningar som kommer till nytta inom industrin.
Genom våra insatser sprids forskningsresultat och förutsättningar skapas för nyttiggörande och utveckling av tillämpningar i olika sammanhang där dessa bidrar till hållbar utveckling av näringsliv och samhälle.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 okt 2021.