Organisation - Industri- och materialvetenskap

Industri- och materialvetenskap är en av Chalmers 13 institutioner. Institutionen bildades genom en sammanslagning av institutionerna Material- och tillverkningsteknik och Produkt- och produktionsutveckling samt avdelningen för Material- och beräkningsmekanik i samband med Chalmers omorganisation 2017.
  
Institutionens ledningsgrupp​

Institutionen präglas av en jämställd och öppen miljö. All verksamhet, forskning och undervisning, genomsyras av en önskan att åstadkomma hållbara lösningar på de utmaningar vår omvärld står inför.

Vår Prioriterade verksamhetsutveckling baseras på Chalmers vision och strategi samt Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling.​

Forskning och utbildning sker i nära samarbete med industrin. Institutionen är dessutom en betydande aktör inom Chalmers styrkeområden. Institutionen tillhandahåller kurser för Chalmers utbildning på grund och avancerad nivå,  samt erbjuder forskarutbildning inom 5 forskarskolor.​​​
 

Forskningen bedrivs i projektform inom ett flertal profilområden/forskargrupper på institutionens sex avdelningar:

  •  Design & Human Factors
  • Produktutveckling
  • Material och beräkningsmekanik ​
  • Konstruktionsmaterial 
  • Material och tillverkning 
  • Produktionssystem

 

Våra forskare är aktiva inom flertalet centrum och deltar på olika nivåer i flera nationella och internationella projekt. 


Administration


Institutionskollegium​

Kollegiet har arbetsuppgifter som är en spegling av det Chalmersgemensamma fakultetsrådet.

 ​

Lokal samverkan

En lokal mötesform på institutionsnivå som behandlar medbestämmande- arbetsmiljö, jämställdhetsfrågor och de flesta andra frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i lokala samverkansgrupper.

Institutionsråd

Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt.


Sidansvarig Publicerad: on 30 mar 2022.