Organisation - Industri- och materialvetenskap

Industri- och materialvetenskap är en av Chalmers 13 institutioner. Institutionen bildades genom en sammanslagning av institutionerna Material- och tillverkningsteknik och Produkt- och produktionsutveckling samt avdelningen för Material- och beräkningsmekanik i samband med Chalmers omorganisation 2017.

  
Institutionens ledningsgrupp​

Institutionen präglas av en jämställd och öppen miljö. All verksamhet, forskning och undervisning, genomsyras av en önskan att åstadkomma hållbara lösningar på de utmaningar vår omvärld står inför.

Vår Prioriterade verksamhetsutveckling baseras på Chalmers vision och strategi samt Chalmers prioriterade verksamhetsutveckling.​

Forskning och utbildning sker i nära samarbete med industrin. Institutionen är dessutom en betydande aktör inom Chalmers styrkeområden. Institutionen tillhandahåller kurser för Chalmers utbildning på grund och avancerad nivå,  samt erbjuder forskarutbildning inom 5 forskarskolor.​​
 

 

Forskningen bedrivs i projektform inom ett flertal profilområden/forskargrupper på institutionens sex avdelningar:

 
Design & Human Factors
Produktutveckling
Material och beräkningsmekanik ​
Konstruktionsmaterial 
Material och tillverkning 
 

 
Våra forskare är aktiva inom flertalet centrum och deltar på olika nivåer i flera nationella och internationella projekt. 

Administration
 


Institutionskollegium​
Åsa Fast-Berglund är ordförande i institutionens kollegium. Kollegiet har arbetsuppgifter som är en spegling av det Chalmersgemensamma fakultetsrådet där Åsa finns med som representant från institutionen för Industri- och materialvetenskap.

 ​
Lokal samverkan
En lokal mötesform på institutionsnivå som behandlar medbestämmande- arbetsmiljö, jämställdhetsfrågor och de flesta andra frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i lokala samverkansgrupper.
 
Institutionsråd
Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Arbetet skall utgå från Chalmers övergripande vision, mål och strategier där institutionens verksamhet är en del av en större helhet. Institutionsrådet skall inom institutionens verksamhetsområden identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor av betydelse för Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur. Institutionsrådet skall även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning. Institutionsrådet skall följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall.

Institutionsråd 2020-10-16 – 2023-10-15
Från institutionen:
Rikard Söderberg, Prefekt
Johan Malmqvist och Johan Ahlström, Lärarrepresentanter
Christina Haglund, TA-representant
Jakob Müller, Doktorandrepresentant
Victoria Johansson, Hannes Mäki (suppleant) , Studentrepresentanter

Rektors representant:

Tünde Fülöp, Fysik

Externa representanter:

Boel Wadman, Swerea IVF
Jan Hjelmgren, Volvo Group
Anders Carlsson, Volvo Car Group
Henrik Runnemalm, GKN
Christer Svanberg, Borealis
Sven Bengtsson, Höganäs

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.