Ledningsgruppen - IMS

Institutionen för industri- och materialvetenskaps ledningsgrupp träffas en gång i månaden vid protokollförda möten. Till grund för arbetet på institutionen ligger verksamhetsplaneringen med dess prioriterade delmål. Styrning och uppföljning omfattar såväl ekonomi som Chalmers och institutionens mål inom forskning, utbildning, nyttiggörande och den interna miljön. Prefekten ansvarar för institutionernas operativa ledning. Knutet till institutionerna finns även ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Institutionsrådet för vår institution tillsätts under våren 2017.​​

Sidansvarig Publicerad: må 01 aug 2022.