Från vänster: Daniel Nåfors, Jonatan Berglund, Liang Gong, Erik Lindskog
​Daniel Nåfors, Jonatan Berglund, Liang Gong och Erik Lindskog startar företag tillsammans för att industrialisera forskningsresultat från sina doktorandstudier.​​​​​​
Foto: Nina Silow

Virtuell layoutplanering i 3D blir nytt avknoppningsföretag

​Forskning inom Institutionen för industri- och materialvetenskap har vid flertalet tillfällen drivits hela vägen från idé till färdig produkt eller tjänst. Nu startar fyra forskarstudenter ytterligare ett avknoppningsföretag som ska ta fram tjänster för verklighetstrogen visualisering av ett framtida produktionssystem i 3D.​
Erik Lindskogs resa på Chalmers är en framgångssaga. Han började läsa Automation och mekatronik, fortsatte därefter med mastersinriktningen Production Engineering och sökte slutligen en doktorandtjänst på avdelningen Produktionssystem ​som hör till institutionen för industri- och materialvetenskapI samband med att nyligen framgångsrikt ha försvarat sin doktorsavhandling, startar han tillsammans med tre andra forskarstudenter nu företag med målet att omvandla sina forskningsresultat till kommersiella tjänster.

‒ I min forskning har jag utvecklat ett ramverk för virtuell layoutplanering av produktionssystem. Det sker med hjälp av realistisk visualisering och bygger på verklighetstrogna virtuella 3D modeller med hög noggrannhet. 

En nyckelfaktor i Eriks forskning är att kombinera verkliga förutsättningar med ritningar, allt i 3D. Fokuset är inom produktionssystemet, alltså miljön där ett företag tillverkar sina produkter. Han skapar en realistisk tredimensionell visualisering utifrån en kombination av laserskannad data av den befintliga fabrikslokalen och CAD-modeller på nya maskiner och utrustningar. Resultatet blir en verklighetstrogen visualisering av ett framtida produktionssystem. Genom ett enkelt men noggrant underlag kan fler personer med olika roller inom företaget bli delaktiga i förändringsarbetet. 


Här är en visualisering av en tänkt ny layout i en befintlig fabrik. Fabriksmiljön har avbildats med hjälp av 3D-skanning och sedan redigerats digitalt för att matcha det framtida scenariot. CAD-modeller på nya maskiner och ny utrustning är representerade i modellen tillsammans med inskannad befintlig utrustning för att ge ett verklighetstroget intryck. Eftersom bildpunkterna också är mätpunkter går det att se och uppleva den nya layouten i förväg utan att påverka den befintliga miljön.


‒ Tanken är att det, oberoende av tidigare erfarenheter, ska vara enkelt att få en förståelse för det nya produktionssystemet. När en ny layout ska analyseras och utvärderas, kan visualiseringarna användas som diskussions- och beslutsunderlag. Genom att engagera fler roller i förändringsarbetet skapas även en bättre acceptans och eventuella problem kan undvikas redan i ett tidigt skede. 

Som doktorand har Erik Lindskog haft ett tätt samarbete med industrin för att utvärdera och kartlägga behovet av virtuella verktyg under utvecklingsfasen av produktionssystem. Resultaten visade att behovet var mycket stort och det är därför han nu vågar ta steget att starta ett företag.

‒ Vi har sett en efterfrågan under längre tid. Under hösten medverkade vi på ett flertal mässor och resultatdagar för att sprida våra forskningsresultat. Där var det flera företag som frågade vem man går till för att köpa det vi visade upp, vilket visade att det fanns konkreta kunder. Första kunden var redan klar innan vi hade registrerat bolaget.

Erik startar alltså inte företaget ensam. Hans tre forskarkollegor Jonatan Berglund, Daniel Nåfors och Liang Gong​ går också in i företaget.

‒ Ja, vi är fyra som tillsammans har startat spinoff-företaget Visinator. Företagsidén bygger till stor del på den forskning som ligger till grund för min avhandling och som de andra tre också forskar inom. Nu efter min disputation kommer jag fortsätta arbetet med att utveckla företaget och industrialisera resultat från avhandlingen.

De tre övriga kollegorna fortsätter sina doktorandstudier parallellt med uppbyggnaden av företaget. Det ser Erik Lindskog som en klar fördel.

‒ Genom att de är kvar på Chalmers skapas en naturlig kunskapslänk mellan universitetet till det nya företaget. 

Eriks resa är ett fint exempel på hur utbildning och forskning på Chalmers kan skapa tillväxt och affärsmöjligheter i Sverige. 

FAKTA:
Erik Lindskog försvarade framgångsrikt sin avhandling den 9 mars. Titeln på avhandlingen är: A Framework for Systematic use of Realistic Visualisation to Support Layout Planning of Production Systems​
Företaget Visinator registrerades hos Bolagsverket i januari i år. 

Relaterade artiklar:


Text: Nina Silow

Sidansvarig Publicerad: to 24 maj 2018.