Claudia Eckert

Hon vill se mer filosofi hos företag

​Professor Claudia Eckert från Open University i Storbritannien är en av Chalmers fyra jubileumsprofessorer under 2018. I tre månader besöker hon institutionen för industri- och materialvetenskap. Med en bakgrund inom matematik och filosofi, vill hon bidra till att stärka Chalmers forskning inom design.
Claudia Eckert har en kombinerad bakgrund inom matematik och filosofi. Till vardags är hon professor i design vid Open University i Storbritannien men under 2018 tillbringar hon tre månader i Göteborg som en av Chalmers fyra jubileumsprofessorer. Värd för besöket är institutionen för industri- och materialvetenskap, och mer specifikt, forskargruppen inom Systems Engineering Design.

Forskargruppen Systems Engineering Design studerar produktutvecklingsprocesser med ett särskilt intresse för plattformsbaserad utveckling. Den här inriktningen stämmer väl överens med Claudia Eckerts forskning. Genom sin forskning vill hon förstå hur designprocesser fungerar och hon tycker om att jämföra olika designområden, från framtagning av stickade plagg i modeindustrin till tillverkning av helikoptrar eller lastbilar. Hur är det möjligt att jämföra så olika produktområden?

– Om man studerar designprocesser är likheterna större än man kanske tror, säger Claudia Eckert. Här är ni vana vid fordonsutveckling och i modeindustrin börjar man också med en idé, skapar ett koncept, tar fram prototyper och testserier innan man startar en fullskalig produktion. Jag tycker också att modeindustrin har ett plattformstänk där tyger och detaljer i designen används i flera olika plagg för att skapa en igenkänning av varumärket och spara pengar. Men just begreppet plattform används inte i den miljön.

Den stora skillnaden mellan modeindustrin och produktutvecklingsprocesser i teknikföretag är tidsramarna.
– Processen är mycket snabbare. I stället för att det kan ta flera år att ta fram en ny produkt, kan ett nytt plagg tas fram inom en vecka.

Claudia Eckert tittar på processer som ett system eller som flera system ihopkopplade med varandra. Det här tänket ligger också i linje med forskningen som sker på Chalmers. Hon säger att det är nödvändigt med ett holistiskt synsätt för att kunna utveckla produkter på ett hållbart sätt. Att utföra en livscykelanalys är ett relativt vanligt sätt att få med hållbarhetsaspekter i produktutveckling men Claudia tycker inte att den metoden är tillräcklig.

– En livscykelanalys är lite för smal. Det kan finnas effekter i omgivningen, på en högre systemnivå, som påverkas.

Hon ger ett exempel från ett tyskt barnprogram som handlar om en sparrisodling.
– Tyskarna älskar sin sparris på våren. På ett sparrisfält valde man att värma upp jorden för att få en tidigare skörd. Det låter förfärligt sett ur ett miljöperspektiv – om man fokuserar enbart på uppvärmningen. Men i det här fallet kom värmen från överblivet varmvatten som en närliggande fabrik behövde bli av med. Det vatten som egentligen skulle gått till spillo, blev till en resurs i stället.

För att få hjälp att lättare kunna se till helheten och kunna agera mer ansvarsfullt, uppmuntrar Claudia företag att få in mer filosofi i verksamheten.

– Ja, jag tycker att företag borde anställa filosofer för att få in mer etik i sin verksamhet. Det kanske låter konstigt men jag tror att det kan hjälpa dem att fatta mer noggrant förberedda beslut. Om det skulle finnas ett mer filosofiskt tankesätt, tror jag att vi skulle undvika skandaler som Volkswagens dieselmotorer till exempel.

Claudia Eckert har delat upp sin vistelse på Chalmers i två besök. Under sin första månad höll hon ett par öppna föreläsningar, deltog i de dagliga forskningsaktiviteterna och gjorde ett antal studiebesök, både på Chalmers och hos samverkande industriföretag. Emellertid har hon framför allt prioriterat att prata med doktoranderna vid institutionen om deras forskning.

– Jag är förvånad över hur öppet och nära samarbete institutionen har med industriföretag. Ur det perspektivet tycker jag att Chalmers är ett av de ledande universiteten i världen.

Eftersom området industrisamverkan är så starkt är akademisk positionering det område där det finns utrymme för tillväxt. Genom att erbjuda doktoranderna ett akademiskt utifrånperspektiv, hoppas hon kunna bidra till att stärka kvaliteten i deras forskning. Hon skulle gärna se att forskarna fokuserar på forskningsfrågor som skapar akademisk debatt och på ett tydligare sätt för forskningsfronten framåt.

Ola Isaksson​, som leder forskargruppen inom Systems Engineering Design, är den som nominerade Claudia Eckert till att bli jubileumsprofessor. Han säger att hon är en välkänd forskare som bidrar med både djup kunskap inom produktutveckling och ett något annorlunda perspektiv. 

– Det är ett positivt bidrag till dialogen med forskare och doktorander här. Vi kan utmana oss själva i hur vi ser på forskningen, inte minst är den filosofiska aspekten viktig. Ett exempel på det är att företag och andra aktörer i samhället nu tittar aktivt på att använda artificiell intelligens i sin produktutveckling, ett område som Claudia också har arbetat med.

Nu har Claudia lämnat Göteborg och Chalmers efter sitt första besök men i augusti återvänder hon och stannar då i två månader. För den som vill ta tillfället i akt att träffa henne, går det bra att kontakta hennes värd Ola Isaksson.

FAKTA

Chalmers jubileumsprofessorer
När Chalmers fyllde 150 år 1979 gav regeringen en jubileumsprofessur till Chalmers i present. Därefter har Chalmers avsatt pengar för att fortsätta. Professorerna utses årligen av rektor; forskaren ska tillföra Chalmers ny kompetens och stärka högskolans internationella kontakter. Professuren brukar delas upp tre–fyra perioder under året och innehas av olika professorer. 


Chalmers alla jubileumsprofessorer för 2018:
  • Claudia Eckert (The Open University, Storbritannien), Industri- och materialvetenskap
  • Hilary Bradbury (Oregon Health Sciences University, USA), ​Teknikens ekonomi och organisation​
  • Paula Caselli (Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Tyskland), Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Keith Hampson (Curtin University, Australien), Arkitektur och samhällsbyggnadsteknikText och foto: Nina Silow

Sidansvarig Publicerad: to 05 jul 2018.