Smart Assembly 4.0 - Digitaliserad och optimerad monteringslina

Grattis Rikard Söderberg, projektledare för Smart Assembly 4.0, som​ i dagarna erhållit projektfinansiering från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF!​

​Projektet Smart Assembly 4.0; vad har ni för vision och mål?

Projektets vision är ett autonomt, självoptimerande, robotiserat monteringssystem som maximerar kvaliteten för slutprodukten samt maximerar genomströmningen för de enskilda komponenterna samtidigt som flexibiliteten i systemet behålls och kostnaderna minskas.

Målet som projektet har satt upp är att utveckla nya metoder och en demonstrator som bevisar att visionen om ett smart monteringssystem för komplexa produkter är möjlig. Ett annat mål är att visa och kvantifiera den positiva inverkan systemet skulle ha på kvalitet, genomströmning, resursutnyttjande, flexibilitet och kostnadseffektivitet i en monteringsprocess.

Vilka utmaningar kommer ni att adressera i projektet?

Den största utmaningen är att tillverkningsprocesser för enskilda komponenter producerar delar som varierar i storlek och form. Dessutom genererar monteringsprocessen i sig variationer. Slutprodukten kommer därför att variera i sin geometri vilket i sin tur påverkar hur produkten uppfyller de krav man har på passform, funktion och estetik.

Vad är lösningen?

Att hitta en metodik för att producera en produkt som är "rätt första gången" och där slutprodukten har högre kvalitet än de inkommande delarna.

Vad gör att projektet kommer att lyckas?

I projektet finns kompetens inom maskininlärning, reglerteknik, geometrisäkring, produktionssystem, automation och skanning vilka kommer att kombineras i modellen. Genombrott inom aktuell forskning inom varje disciplin och utvecklingen inom skanning gör projektidén möjligt. Ett antal internationellt erkända forskargrupper kommer att arbeta tillsammans, inom och mellan de särskilda disciplinerna.

Projektets organisation

Projektet ligger inom ramen för Wingquist Laboratory och kommer att ledas av Rikard Söderberg. I ledningsgruppen ingår bl.a. Bengt Lennartsson, Institutionen för signaler och system, Mats Jirstrand och Johan S. Carlson, Fraunhofer-Chalmers Centre FCC, vilka har varit mycket aktiva i projektets utformning och ansökningsförfarande.

Johan S. Carlson säger så här om projektet: ”Det självläkande produktionssystemet för komplexa sammansatta produkter är en riktigt stor utmaning och en naturlig fortsättning på digitaliseringen inom fordonsindustrin. Vi har under många år visat i nära samarbete med industrin hur modellering, simulering och optimering är en möjliggörare inom digitalisering och industri 4.0. Och här kommer våra framsteg inom exempelvis automatisk programmering av svetssekvenser och robotrörelser verkligen till full användning, men också utsättas för ett ordentligt test gällande beräkningstid och fullständighet.”

De primära industriella intressenterna är Volvo Cars, Volvo AB, VA Automotive, Saab och GKN Aerospace vilka kommer att bidra med kunskap, produkt- och utrustningsgeometrier inom deras speciella expertis.

Berätta lite om dig själv Rikard!

Jag är engagerad inom många områden på Chalmers; Professor i Produkt- och produktionsutveckling, Prefekt för Institutionen för Produkt- och produktionsutveckling, Föreståndare för Wingquist Laboratory och dess VINN Excellence Center för Virtual Produktframtagning samt Styrkeområdesledare för styrkeområdet Produktion. Dessutom är jag vetenskaplig rådgivare för Fraunhofer Chalmers Centre för industriell matematik sedan starten 2001 och styrelseordförande sedan några år.

Jag disputerade vid Chalmers 1995. Efter några år inom IT-och konsultbranschen återvände jag till Chalmers för att bygga upp min forskargrupp inom Geometrisäkring & Robust Konstruktion där vi arbetar nära fordons-och flygindustrin. Tillsammans med min forskargrupp driver jag projekt som syftar till att minimera effekten av geometrisk variation. Många av mina vetenskapliga resultat har överförts till kommersiella programvaror och arbetssätt vilka idag används i daglig drift av ett stort antal ingenjörer i internationella företag.
 


Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2016.