Foto: Olof Berglund

Rikard Söderberg utnämnd till prefekt för IMS

​Rekryteringsprocessen för prefekter till tre av Chalmers fyra nybildade institutioner är nu klar och Rikard Söderberg blir prefekt för institutionen Industri- och materialvetenskap. Rikard tillträder sin tjänst omgående.
Beslutet har föregåtts av samråd med och förslag från en rekryteringsgrupp med representanter från de samgående institutionerna samt av sedvanlig samverkan med arbetstagarorganisationerna enligt Chalmers rutiner.

"Det känns mycket bra att vi så snabbt har kunnat komma till beslut och till en mycket bra lösning. Jag ser fram emot att få arbeta med hela er institution under ledning av Rikard."
Rektor Stefan Bengtsson

Publicerad: fr 19 maj 2017.