Prestigefyllt nytt uppdrag för Björn Johansson

​Från juli månad tar forskaren Björn Johansson från avdelningen produktionssystem på Chalmers över ordförandeklubban i SCS, en världsomspännande förening för modellering och simulering. – Det är en stor ära att få representera en organisation som står för industriellt nytänkande och ser värdet av ett globalt samarbete, säger han om uppdraget.

Just hemkommen från ett års forskningsuppdrag i USA är det dags för Björn Johansson​ att än en gång packa väskan och bege sig över Atlanten. Björn Johansson har under ett år fått det hedersamma uppdraget som ordförande för the Society for Modeling & Simulation International​, traditionellt förkortat SCS. Vilka förväntningar finns på honom som föreningens ordförande?

‒ Mitt uppdrag innebär att utveckla och sprida ny kunskap inom simulering och modellering globalt för att nå ut med forskningen och skapa nyttor i samhället. De kanaler som främst används för detta är två vetenskapliga tidskrifter och fem konferenser som jag får ansvaret att utveckla och förvalta under en ettårsperiod.

SCS är en förening för modellering och simulering med huvudkontor i San Diego i USA. Föreningen är verksam i över 150 länder och har som syfte att främja förståelse, uppskattning och utnyttjande av datorbaserad modellering och simulering. Motiveringen till att Björn Johansson har fått ta över ordförandeskapet baseras på hans erfarenhet och hans nätverk med forskare och industri världen över.

‒ Eftersom det är forskarkollegor som ligger bakom utnämningen, känner jag mig extra stolt. Det är ett kvitto på att de forskningsresultat som jag och min forskargrupp har uppnått anses vara betydelsefulla.

I nuläget leder Björn Johansson en forskargrupp på sju doktorander på Chalmers. Även om han nu har fått det här uppdraget kommer han fortsätta att driva forskningen i gruppen. Forskningen inriktar sig på virtuella verktyg för att analysera och förbättra produktionssystem. Det kan till exempel vara:

 • flödessimulering av produktionssystem och hela produkters livscykel 
 • dynamisk analys och bedömning för minskad miljöpåverkan av en produkts livscykel 
 • realistisk 3D-visualisering av produktionsmiljöer 
 • layoutplanering, schemaläggning, balansering etc.


I ett projekt kallat 3D-Silver som Björn Johansson har lett och snart avslutas, har en så kallad datorminikin, Imma, kopplats ihop med en verklig fabriksmiljö med hjälp av punktmolnsteknik. Målet är ergonomiska arbetsplatser och en effektiv fabrikslayout. Bild: Jonatan Berglund

Utöver ordförandeuppdraget ska Björn Johansson nästa år också hålla i ansvaret för en stor internationell konferens, The Winter Simulation Conference, som går av stapeln 9-11 december 2018 på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensen är den största av sitt slag inom ämnet och når ut till ett internationellt forum för att sprida de senaste framstegen inom området simulering och modellering. År 2018 arrangeras konferensen för andra gången utanför USA:s gränser, och det är den femtioförsta konferensen i ordningen. Björn Johansson tycker att det är väldigt roligt att ha lyckats få konferensen till Europa igen.

‒ Jag ser verkligen fram emot att få välkomna alla forskare, utövare och mjukvarutillverkare inom simulering och modellering till Sverige och Göteborg. Det brukar vara nära ett tusen deltagare på de här simuleringskonferenserna vilket ger en fantastisk möjlighet att få visa upp Chalmers och Sveriges styrkor men även vårt starka samarbete med industri och våra innovationer inom simulering och modellering, avslutar Björn Johansson.


FAKTA

De vetenskapliga tidskrifter som SCS ansvarar för är:
 • The Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, Technology
 • SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International
De konferenser som SCS ansvarar för är: 
 • Powerplantsim
 • Springsim
 • Summersim
 • Autumnsim
 • Simaud

Läs också:


​Text: Nina Silow​​​
Foto: Carina Schultz

Publicerad: to 29 jun 2017. Ändrad: to 17 aug 2017