Ann-Christine Falck är ny docent inom produktionsergonomi.
​Foto​: Carina Schultz

Ny docent minskar belastningen för montörer i tillverkningsindustrin

​Ann-Christine Falck har utnämnts till docent inom produktionsergonomi. Hennes forskning handlar att analysera och belysa samspelet mellan människa och teknik i tillverkningsindustrin. Målet är lägre kostnader, bättre hälsa och bättre kvalitet.
Tidigt i sin karriär som sjukgymnast och ergonom kom Ann-Christine Falck i kontakt med montörer i tillverkningsindustrin och uppmärksammade de omfattande belastningsbesvär som fanns i den yrkesgruppen. Många blev långvarigt sjukskrivna och en del återkom aldrig i arbete. 

– Att vara montör innebär ofta knepiga och repetitiva rörelser i ett snabbt tempo. Jag tycker därför att det är väldigt angeläget att skapa hållbara arbetsmiljöförhållanden och tillverkningskoncept. Människor förväntas idag yrkesarbeta allt längre innan de går i pension och då måste tillverkningsindustrin ge sin personal rätt förutsättningar för att klara det. 

Ann-Christine Falck började forska för att förstå varför de omfattande belastningsbesvären uppstår och för att på olika sätt analysera och belysa samspelet mellan människa och teknik i tillverkningsindustrin. Nu har hon utnämnts till oavlönad docent i produktionsergonomi vid Institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers.

Kombinerar människa, teknik och pengar

I sin forskning har Ann-Christine Falck sett att ett bristande samspel mellan mänskliga och tekniska förutsättningar ofta leder till bristfällig kvalitet på de produkter som tillverkas. Följden blir att företagens produktivitet sänks och lönsamheten minskar. Och det är just kopplingen till ekonomi som har gjort att Ann-Christine Falck har fått bra gehör för sina forskningsresultat, såväl nationellt som internationellt. 

Forskningsresultaten innefattar nya metoder och verktyg för att kunna identifiera riskfyllda manuella tillverkningskoncept redan under tidiga utvecklingsfaser av nya produkter. Om riskfyllda koncept identifieras tidigt är nämligen kostnaderna för att åtgärda dem avsevärt lägre i jämförelse med om de hittas först när produktionen är i full gång. Framför allt är det manuella tillverkningskoncept med hög fysisk belastningsnivå såsom svåra arbetsställningar eller höga krav på kraft och precision som Ann-Christine Falck vill undanröja. Sådana leder ofta till skador för personalen och höga kostnader för företagen. 

– Jag har utvecklat två nya verktyg som är avsedda att fungera som stöd till konstruktion- och beredningsenheter när de ska välja mellan olika tillverkningskoncept och monteringslösningar. Tanken är att verktygen ska underlätta utvecklingen av monteringsvänliga produkter.

– Det ena verktyget är en ergonomisk beräkningsmodell där det går att ta hänsyn till såväl kostnader som hälsoeffekter och tillverkningskvalitet samtidigt.

– Det andra är en metod för att tidigt kunna förutse hur komplex en produkt kommer bli att montera innan varken arbetsmoment eller arbetsplats finns i verkligheten. 

Mental belastning i nytt fokus

Även om Ann-Christine Falck nu egentligen kan dra sig tillbaka från arbetslivet, fortsätter hon sin forskning.

 Med anledning av att psykosociala besvär och stressrelaterade sjukdomar har ökat kraftig på senare år kommer min fortsatta forskning att inrikta sig på kognitiv, det vill säga mental, belastning. När människor får riktigt bra förutsättningar att göra ett bra jobb, kommer de att stanna kvar i yrkeslivet länge, samtidigt som produkter tillverkas med bättre kvalitet. Det vinner alla på!

Om Ann-Christine Falck​

Aktuell med: Höll sin docentföreläsning den 29/5 2017 på Chalmers med titeln: “Proactive assessment methods to support development of sustainable production ergonomic solutions at low complexity levels”.
Bakgrund: Leg. Sjukgymnast/ergonom, Certifierad europaergonom (Eur. Erg.) Anställd som ergonom på Företagshälsovård och sedan som ergonomispecialist med ansvar för produktionsergonomi vid nybilstillverkning på Konstruktion-beredning, Volvo Cars, Göteborg. År 2004 fick hon möjlighet att bli industridoktorand på Chalmers och disputerade i ämnet produktionsergonomi år 2009. 
Bor i: Fiskebäck, Göteborg.
Familj: maken Lennart och två vuxna barn samt 4 barnbarn.
Intressen: Djur och natur, trädgård, segling och vandring.
Kuriosa: Aktiv funktionär och styrelseledamot i Västkustkretsen, Svenska Kryssarklubben i Göteborg. Är eskaderledare och har arbetat med ”tjejseglingar” i många år.
Exempel på vetenskapliga artiklar: 
​“A model for calculation of the costs of poor assembly ergonomics
Ann-Christine Falck and Mikael Rosenqvist. International Journal of Industrial Ergonomics 44 (2014) 140-147. 

Proactive assessment of basic complexity in manual assembly: development of a tool to predict and control operator-induced quality errors​” 
Ann-Christine Falck; Roland Örtengren; Mikael Rosenqvist and Rikard Söderberg. International Journal of Production Research, Volume 55, 2017-Issue 15.


Text: Nina Silow

Publicerad: on 06 sep 2017. Ändrad: to 07 sep 2017