kaffe
​Foto: Klas Hedvall

Miljövänlig kaffeknuff gav resultat

​Det används uppskattningsvis mellan 50–100 miljoner engångsmuggar för take-away kaffe i Sverige varje år. Om kaffet i stället hade druckits ur återanvändbara muggar skulle det innebära både lägre energiförbrukning, och minskad nedskräpning. Forskare vid Chalmers har i en fältstudie visat att en, så kallad, nudge kan öka köpen av återanvändbara muggar. Studien visar också att ett system med återanvändbara muggar har ett antal svårigheter som måste hanteras för att kunna fungera i praktiken.
​Studien utfördes på ett antal kaféer i Göteborg med olika miljöer och kundklientel. Det visade sig att en relativt enkel åtgärd, en knuff i rätt riktning, som att personalen aktivt frågade gästen om de var intresserade av att köpa en återanvändbar mugg ökade försäljningen markant. Framför allt så ökade försäljningen i en central pendlarvänlig miljö och som hade ett högre antal återkommande kunder. Där resulterade personalens fråga i att nästan var femte såld kaffe för medtagning serverades i en flergångsmugg som kunden hade med sig.

Studien visar också att det finns en vilja bland konsumenter för återanvändbara muggar och att nudging kan användas för att uppmuntra detta. Men även om konsumenterna som köpt en återanvändbar mugg ofta var positiva, så upplevde man att det var svårt att komma ihåg att ta med sig muggen inför nästa besök. Ett annat hinder var att muggen ofta behövde förvaras smutsig någonstans efter användning. Diskstationer upplevdes, både av kaféägarna och konsumenterna, inte som en praktisk lösning. För många så är take-away kaffe också ett spontant inköp som sker mer sällan.

Oskar– Det är tydligt i vår data att det fungerar bäst där det finns en regelbundenhet i inköpen tillsammans med en engagerad personal. Sen får man fundera på hur man ska lösa de problem som uppstår med hanteringen av återanvändbara muggar. Det finns en del intressanta koncept där muggar och matlådor lämnas tillbaka för återanvändning. Sådana lösningar skulle kunna fungera bra lokalt inom till exempel ett universitets campusområde eller om ett antal kaféer inom ett område gick samman. På större skala skulle man kunna tänka sig att bensinstationer eller kiosker vid tågstationer skulle kunna införa liknande koncept, säger Oskar Rexfelt forskare vid Chalmers.
Helena– Om det ska gå att få till en förändring så kommer det att krävas att man provar sig fram. Det går inte att lägga över hela ansvaret på cafébranschen utan många aktörer i samhället, inklusive kaffedrickarna, måste hjälpas åt. Nudging är en hjälp, men det kommer inte att vara så enkelt att det enbart går att förlita sig på det. Jag tror inte heller att man kan införa ett system ovanifrån utan det måste ske i samarbete med de som driver affärsverksamheten, säger Helena Strömberg, forskare vid Chalmers.
 
I rapporten, “Behavioural insight to promote reusable cups – a field study on reducing the use of single-use cups”, ges ett antal rekommendationer för konsumenter, affärsidkare och lagstiftare för att underlätta ett system med flergångsartiklar. Dessa finns utförligt beskrivna i rapporten som är fri att laddas ner av alla.

Vill du veta mer?


Forskningsprojektet är finansierat av Naturvårdsverket och är ett samarbete mellan Chalmers Industriteknik, PBM, Smarter Industry, Göteborg & Co samt Chalmers Tekniska Högskola.

Kort om nudging

Nudging, som på svenska översätts till knuffning eller puffning, är ett sätt att uppmuntra ett visst önskvärt beteende. En nudge är aldrig tvingande utan man har alltid ett val.


 
 

Sidansvarig Publicerad: må 05 dec 2022.