Bild Leif Asp
​Foto: Johan Bodell

Leif Asp ny redaktör för Composites Science and Technology

​Leif Asp har utsetts till redaktör för tidskriften Composites Science and Technology. En av de mest ansedda tidskrifterna i världen inom kompositmaterial.
Composites Science and Technology publicerar artiklar som kan visa på unika, innovativa bidrag inom fysik, kemi, materialvetenskap och tillämpad mekanik relaterat till avancerade kompositer. Tidskriften ingår förlaget Elseviers utbud, och det har förhandlats fram ett nytt avtal för open-access publicering med svenska lärosäten som börjar gälla 1 januari 2020.

–   Det gick inte att säga nej till den här möjligheten. Jag tycker att Composites Science and Technology är den allra bästa tidskriften inom kompositmaterial. Det ska bli väldigt spännande att få vara en del av redaktionen, säger Leif Asp.

Allt större intresse för forskning inom kompositmaterial

Composites Science and Technology får in ungefär 4000 manuskript varje år, och av dessa publiceras runt 400 artiklar. Så det är hård konkurrens om att bli publicerad.

–    Jag tycker att det är viktigt att vi får se kompletta studier som innehåller både teori och experiment. Jag ser gärna en ökning av tvärvetenskapliga och grundläggande studier, säger Leif Asp.
 
De senaste åren har Composites Science and Technology ökat kraftigt i impact factor, som för närvarande ligger på 6,3. Leif förklarar det med ett allt större intresse för forskning inom kompositmaterial:

–    Ja, vi har sett att intresset för forskning inom kompositmaterial har ökat otroligt mycket. Vid den senaste ICCM konferensen hade vi ca 2000 deltagare vilket är en fördubbling jämfört med för bara för några år sedan. Att det då också sker en ökning i impact factor för Composites Science and Technology är en naturlig följd.
 

Om Leif Asp

Leif Asp är professor inom komposita lättviktsmaterial och strukturer på avdelningen Material- och beräkningsmekanik vid Institutionen för industri- och materialvetenskap. Leifs forskning är inriktad på effektiva designmetoder för kolfiberkompositer applicerbara på fordon. Leif har också varit ordförande för både European Society for Composite Materials (ESCM) och International International Committee on Composite Materials (ICCM).
 

Publicerad: fr 17 jan 2020.