Foto på Brina Blinzler
​Brina Blinzler får ett anslag på en miljon kronor av Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen satsar på biobaserad materialforskning

​Brina Blinzler är 2018 års mottagare av Hasselbladstiftelsens årliga anslag till kvinnliga forskare. Anslaget kommer att användas för att ge en bättre förståelse för hur man gör biobaserade kompositer, vilket skulle generera en mängd nya hållbara material.
​Det är en ökad efterfrågan på miljösmarta material, det vill säga material som förbrukar mindre energi att tillverka, material som kan återvinnas eller återanvändas, material som kräver säkrare kemisk bearbetning och material som härrör från hållbara resurser vilka inte konkurrerar med resurser till livsmedelstillverkning.

Dagens existerande biobaserade fiberförstärkta polymerkompositer tillåter oss att bryta ner många olika varianter av naturfiber och sortera dessa till exempel nanofibriller och cellulosa nanokristaller. Dessa nanomaterial är härledda från cellulosa vilken är den mest förekommande naturliga polymeren i världen.

 
Brina menar att det är möjligt att framställa högkvalitativa biobaserade fiberförstärkta polymerkompositer från växtbaserade material och att utvinna hållbara hartser som är kompatibla med dessa.

-    Jag är väldigt glad och tacksam över det här anslaget från Hasselbladstiftelsen. Det kommer att göra det möjligt för mig att bedriva forskning inom tre nyckelområden genom användande av effektiva materialmodeller och numeriska metoder.
 
BildFörst för att förutsäga mikrostrukturen hos fiberförstärkta polymerkompositer.

För det andra att förutspå mekaniska, fuktabsorberande, termiska och elektriska egenskaperna hos fiberförstärkta polymerkompositer.

Och för det tredje för att utveckla verktyg för materialspecialister att användas vid design av anpassade multifunktionella kompositmaterial för specifika ändamål. 

Brina gratuleras här av Hasselbladstiftelsens ordförande, Göran Bengtsson, och VD Christina Backman

Genom att kombinera dessa tre nyckelområden kan jag utveckla en metod för att förutsäga mikrostruktur och multifunktionella egenskaper hos kompositmaterialen.

 

Om Brina

Brina Blinzler är specialiserad på kompositmekanik. Hennes forskningsintressen innefattar optimering av bearbetningstekniker (värme- och tryckcykler vid härdning) inom polymera matrix kompositer (PMC), multifunktionella kompositmaterial, förnyelsebara material (bio-kompositer) och avancerade energimaterial. Brina medverkar också i flaggskeppet grafen. 

 

Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen har delat ut anslaget sedan 2011 och syftet är att uppmärksamma och ge kvinnliga forskare möjlighet att fortsätta med att utveckla sin forskning. Avsikten är att avsätta 2 000 000 kronor per år för att användas som ytterligare forskningsfinansiering för två kvinnliga forskare (1 000 000 kronor vardera).
Marina Rafajlovic, forskarassistent vid Institutionen för marina vetenskaper Göteborgs universitet, var den andra mottagaren 2018.

Publicerad: ti 15 jan 2019. Ändrad: må 01 apr 2019